Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 15, 2018

Siste nytt

https://www.napha.no/_somatisk_helse_tiltak/
Mange med alvorlige psykiske lidelser får ikke hjelp for livsstilssykdommer Framtidens helsetjenester til personer med alvorlig psykisk sykdom må inkludere tiltak for både somatisk og psykisk helse.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

løp 3299722
#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge Undervisningsprogrammet, der mestring, trygghet og robusthet er noen stikkord, er utviklet i et samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune.
Arbeid verksted
Opplæring i Individuell jobbstøtte (IPS) Her finner du oversikt over kurs og hospitering.
Bla på skjerm i rapporten Rettighetsinngripende tiltak
Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging Botilbud for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer i 11 kommuner i Norge er med i en nasjonal kartlegging fra NAPHA og KBT Midt-Norge. Rapporten beskriver hvordan ansatte og beboere opplever situasjoner der ansatte potensielt griper inn i beboernes privatliv og rett til å bestemme over eget liv.