Kristin Mjåset Hjertø og Stian Reinertsen, faglige rådgivere i NAPHA, presenterer BrukerPlan i Trøndelag

Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag

Funn fra ROP-tilsyn i kommunene blir presentert. På programmet 23.-24. mai står også BrukerPlan og hvordan resultatene kan benyttes i forbedringsarbeid. Samlingen er for ansatte i kommunen og i NAV. Ledere oppfordres til å delta.
Tid og sted

Namsos, Scandic Rock City

22. mai kl 09:00 - 23. mai kl 23:00

-Vi vil inspirere flere til å kartlegge med BrukerPlan, fordi det er så nyttig for å kunne matche tjenesteutviklingen med behovene i kommunen, sier Kristin Mjåset Hjertø (NAPHA). 

Sammen med Stian Reinertsen (NAPHA) og og Jo Arild Salthammer (KoRus), vil hun presentere tallene for Trøndelag, sammenligne med oversiktene på landsbasis og gå dypere inn i anvendelse av verktøyet. 

22.-23. mai er den første av i alt tre todagers nettverksamlinger for rus- og psykisk helsetjenestene i Trøndelag i 2019. De to andre samlingene foregår 15.-16. oktober og 20.-21. november. For at samlingene skal være mest mulig tilgjengelig for ansatte i kommunene, er det planlagt samlinger i ulike geografiske regioner. Den første i norddelen av fylket (Namsos), de neste på Stjørdal og Orkanger.

Samlingene er for ansatte i kommunene som jobber med og har ansvar for tjenster til mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer. Også for ansatte i NAV. Ledere oppfordres til å delta. 

-Målet er å inspirere og gi rom for erfaringsdeling om viktige temaer. Arbeidsformen er dialog og aktiv deltakelse. Brukerstemmen vil ha en sentral plass, for når erfaringskompetanse og faglig kunnskap møtes, får vi ofte de beste løsningene, sier Arve Almvik i NAPHA. 

Påmelding  til Fylkesmannen i Trøndelag. Frist: 7.mai, 2019

Program for samlingen, som tar opp følgende tema:

 • Gjennomført ROP-tilsyn (systemrevisjon) 
 • Kartlegging og kartleggingsmetoder
 • Handlingsplan Hepatitt C
 • Pakkeforløp psykisk helse og rus
 • Brukerinvolvering - modell fra Lillehammer kommune
 • Brukermedvirkning i tjenesteutvikling
 • Målrettet utviklingsarbeid i Namsos
 • Brukerplan og hvordan resultatene fra kartleggingene kan benyttes til forbedringsarbeid
 • IPS (individuell jobbstøtte) og arbeid for en aktiv og meningsfylt tilværelse.
 • Eksempler på godt lokalt arbeid presenteres til glede og inspirasjon for andre

Praktisk info: 

 • Samlingen er gratis og inkluderer middag og en overnatting. Reise må dekkes av deltakerne.
 • Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert for faktiske utgifter (kostnad dag-pakke og overnatting).

Antallet plasser er begrenset, derfor forbeholder arrangørene forbeholder seg retten til å justere antall deltakere fra hver kommune. 

Arrangør: Fylkesmannen i Trøndelag, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Kontakt:

Ingunn Flakne Solberg: fmtlifs@fylkesmannen.no

Stein Arve Strand: Stein.Arve.Strand@stolav.no

Arve Almvik: arve.almvik@napha.no

 

Relevante artikler:

Ingen treff...