Publisert: 10. mai 2017.   Endret: 09. april 2019
Aud Hansen, spesialsykepleier i psykisk helse og rus, Nittedal kommune

OPPTATT AV PÅRØRENDE: Aud Hansen, spesialsykepleier i Nittedal kommunes psykisk helse- og rustjeneste, er engasjert i arbeidet med pårørende og deltar på det bredt anlagte Toppmøte om temaet i 2017.  

Vi fagfolk lærer masse av pårørende!

Vi fagfolk lærer masse av pårørende!

Nittedal er blant kommunene som har etablert et tilbud til pårørende. Spesialsykepleier og Toppmøtedeltaker Aud Hansen, peker likevel på utfordringer som bør løses.

-Det kommer mange slitne, fortvilete, redde og utslitte pårørende innom oss, sier Aud Hansen, spesialsykepleier i rus- og psykiskhelsetjenesten i Nittedal kommune.

Hun deltar på Nasjonalt senter for erfaringskompetanses Toppmøte, som i år setter temaet pårørende på dagsorden. Tidligere nyhetsanker i NRK, Christian Borch er leid inn som konferansier og både departement og stortingskomité er representert, i tillegg til en rekke profiler med sterke stemmer i feltet psykisk helsearbeid.

-I det pårørende opplever å bli anerkjent, det vil si, sett, hørt og møtt på en ivaretakende måte av oss, vil  dette i seg selv forhåpentligvis oppleves som støttende og bra, tror Hansen. Hun ser samarbeidet med pårørende som viktig for aller parter.

-Vi fagfolk lærer masse av samarbeid med pårørende! Både om hvordan vi bør gjøre ting, og hvordan vi IKKE skal gjøre ting. Og vi kan ta det med oss inn i arbeidshverdagen, sier Hansen.

Krever ressurser

-Pårørendearbeidet krever tid, penger og kompetanse. Vi trenger gode fagfolk som kan noe om kontakten med pårørende, sier Hansen.

Derfor mener hun det er viktig at arbeidet med pårørende kommer inn i lovverket. Hvis ikke blir det en utfordring å sette av og skaffe ressurser. I Nittedal er pårørendarbeidet delvis basert på frivillighet.

-For eksempel stiller vi opp utenom ordinær arbeidstid, og vi ser en tendens nå til at det blir utfordrende å få rekruttert fagfolk til Møteplass, forteller Hansen.  

Tidlig ute med tilbud

Nittedal kommune har vært tidlig ute med Møteplass, et tilbud til pårørende, voksne fra 18-19 år og oppover som er pårørende til personer med rus og/eller psykiske helseutfordringer. Dette startet for sju år siden og er drevet i samarbeid med organisasjonen Voksne for barn.

Merete Toft fra Voksne for barn forteller at også Larvik, Trondheim, Drammen, Ålesund, Skien, Gjøvik, Harstad har møteplasser. De fleste steder drevet i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

-Hensikten med  Møteplassene er å bringe kunnskap fra fagfolk og pårørende sammen for å lære av hverandre. Det er viktig at kunnskapen herfra blir tatt med tilbake til tjenestene og andre fora, sier Toft.

Skal ikke hvile på ildsjelene

Det er ønskelig å få med hele staben av fagfolk, og at pårørendesamarbeidet ikke hviler på noen få ildsjeler.  

-Derfor inngår vi et forpliktende samarbeid med tjenestene. Noen har lagt opp til at alle i en turnus skal innom Møteplassen, andre i form av at de ansatte får avspasering. Noen fagpersoner deltar bare, slik pårørende gjør, andre leder møtene, tilføyer Toft.

Likeverd og respekt 

Et annet kriterium er at likeverd skal prege dialogen. Slik er det på Nittedals Møteplass.

-Det skal være flere pårørende enn fagfolk, og vi har like mye å lære som dem. Diskusjon er viktig, men respekt er viktig begge veier. Det blir skrevet anonymiserte referat, som blir sendt til Voksne for barn, forteller Aud Hansen.

Et tema for gruppediskusjonene på Toppmøtet er nettopp hvilke hindringer som ligger i veien for mer samarbeid med pårørende, og vi spør om hun ser flere utfordringer:

Stigma en utfordring

Møteplassen i Nittedal er ettertraktet. Pårørende er kommet helt fra Sandefjord for å delta. Det er et tankekors at faktisk flere av deltakerne kommer langveisfra eller fra nabokommunene enn fra Nittedal kommune.

-Jeg vet ikke, men tror det kan henge sammen med at det fortsatt er stigma knyttet til rus- og psykiske lidelser, og dermed også til å være pårørende, sier Hansen.

Helsetjenestene selv bidrar dessverre fortsatt til å opprettholde et stigma, tror hun, og viser til manglende åpenhet.

-Taushetsplikten kan bli noe vi gjemmer oss bak, en unnskyldning for ikke å inkludere pårørende mer, sier hun.

 

 

 

Kommenter:

Mer om

pårørende barn.som.pårørende nyheter praksiseksempler akershus pårørendekunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen