Publisert: 11. oktober 2019.   Endret: 01. november 2019
Bror Just Andersen, psykolog, Vestre Viken, NAPHAs forskningskonferanse 2019

BROR JUST ANDERSEN, spesialrådgiver (med doktorgrad i psykologi) i Helse Sør Øst.  

Sjokkerte i skjørt og presenterte nettkurs om pakkeforløp

Sjokkerte i skjørt og presenterte nettkurs om pakkeforløp

I Vestre Viken har de utviklet nettkurs om pakkeforløpene innen psykisk helse og rus. Lik forståelse om hva og hvorfor pakkeforløp, er avgjørende for å lykkes med innføringen av de nye rutinene.

–30 år etter at punkere gikk i skjørt for å bryte konvensjoner, er det tydelig at noen fortsatt føler det som en provokasjon. Selv om de fleste tilbakemeldinger er positive har jeg opplevd å bli spyttet etter, sier Bror Just Andersen, spesialrådgiver i Vestre Viken Helseforetak.

Punk og pakkeforløp

Just Andersen peker på det tykke ola-skjørtet med tøffe spenner og folder i knehøyde. Han er midt i sitt foredrag på NAPHAs forskningskonferanse 2.-3. oktober 2019  om implementering av pakkeforløp.

–Jeg bruker skjørtet for å skape en reaksjon, og som en mulighet for dialog om toleranse for ulikhet i hverdagen – toleranse gir gode oppvekstsvilkår og et varmere, mer inkluderende samfunn, sier han. 

Endring for 2500 ansatte

Just Andersen har ledet implementeringsprosjektet i Vestre Viken. Helseforetakets område strekker seg fra Hemsedal i nordvest til Hurum i sørøst. Det involverer så mange som 2500 ansatte. Ulikheten i hvordan tjenestene er organisert, er dessuten stor.  

Parallellen mellom mannen i skjørt og innføring av pakkeforløp i tjenestene er ikke søkt. Det handler om kultur og om hvordan vi er beredt på å møte det utradisjonelle. 

-Vi kan legge opp til en ny praksis (som innføring av pakkeforløpene innen psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten innebærer) så mye vi vil. Men, hvis det ikke gjøres en grundig jobb med fundamentering og overgang fra det som er der fra før, nytter det ikke. Kultur - eller institusjonalisert praksis, som det også kan kalles - spiser struktur, sier Just Andersen. 

15 minutters kurs

Innsatsteamet i Vestre Viken bestemte seg tidlig for å skifte fokus fra koding og registrering til verdier, kulturendring og operasjonalisering.

-Skulle vi få til endringene, trengte vi et likelydende kunnskapsgrunnlag, sier han.

Ideen fikk raskt resonans, og kursene ble utviklet og presentert. De er brukt til implementering både i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord.

Vi vet at 80% av de ansatte i Vestre Viken HF har tatt grunnkurset, det første av i alt fire kurs, sier Just Andersen.

Nyttig også for kommunalt ansatte

Kursene ligger tilgjengelig på Kompetansebroen.no.

Grunnkurset handler om hva pakkeforløp er og hvorfor det innføres. De tre andre handler om å jobbe med dette i hverdagen innen de ulike fagområdene, BUP, TSB og VOP.

Selv om kursene er laget for spesialisthelsetjenesten, kan mange andre også ha nytte av dem.

-Mange kommunale tjenester, fastleger og private tilbydere har allerede gjennomført og gitt gode tilbakemeldinger på utbytte, sier Just Andersen. 

 

LÆR OM PAKKEFORLØP: Nettkurset om pakkeforløp fungerer godt på mobil (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)
Forskningskonferanse i Trondheim: «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Tid: Trondheim 2.-3. Oktober, 2019

Arrangører: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Målgruppe: Ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg kan konferansen også være relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Kommenter:

Mer om

pakkeforløp e-læring viken kurs foredrag konferanse fou

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen