Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: anne.b.g.fjelnseth@napha.no
Telefon: 906 47 313

Jeg er utdannet sosionom med en mastergrad i Europeisk sosialpolitikk. Jeg har lang og bred erfaring fra de kommunale helse og sosialtjenestene, både som rådgiver og fagleder.

Jeg er prosjektleder for vårt regionale arbeid i Sør-Norge . I tillegg jobber jeg med Housing First, arbeid og psykisk helse og tilbakemeldingsverktøy.

 

Artikler fra Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth på Napha.no:

Stiller tøffe krav og gir varme klemmer
Bolig en menneskerett
BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen
Hå kommune satser på recovery
Golf som terapi
Brukermedvirkning på treffsteder
Jobbspesialist får folk i jobb
Høyt tempo og gode relasjoner hos Housing First i Bergen
BrukerPlan i Bergen, et verktøy for utvikling av tjenestene
Samarbeider om allsidig og bedre botilbud
Boligområde endret karakter etter innspill fra beboerne
Hjelp til traumeutsatte barn og unge
Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS
Fidelity-skalaen kvalitetssikrer Housing First
I fellesskap for endring - håndbok
Housing First en vinn-vinn-modell
Den første europeiske Housing First- guiden
Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse
Ny bok om å gi personer med rus- og psykiske lidelser hjelp til å bo
Hjemløs, men ikke håpløs
Norsk håndbok om Housing First
Brukerinvolvering gir bedre tilsyn
-Spør meg om hvordan jeg har det!
-Selvstendigheten min er kommet tilbake
20 000 skritt med omsorg
Arbeid er nøkkelen til egen bolig
Housing First får ikke bukt med hjemløsheten alene
Flere hjemløse med psykiske lidelser
-Slik jobber vi med hjemløse i København
Våg å ta den vanskelige samtalen
-Ingen forbedring på 100 år
-Også terapeuter må trene for å bli bedre
Digitalt tilbakemeldingsverktøy gir felles mål for klient og behandler
Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo
Vil finne viten om hjemløshet
Styrker hverandre i fellesskap
Ny Housing First-kunnskap fra Tromsø
Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR
Fire veier til Housing First
Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner
Vil bli bedre på å avdekke vold og overgrep
- Norske Housing First- program har gått fra å være gode til supre
-Hjemløshet skyldes politiske feilvalg
Satser stort på erfaringskonsulenter
Tilbake i jobb med hjelp fra Housing First
Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!
15 råd for oppfølging over telefon
Beboernes stemme blir sjelden hørt
Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene
-Bruk ressursene våre