Kristin Mjåset Hjertø

Kristin Mjåset Hjertø

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: kristin.m.hjerto@samforsk.no
Telefon: 93065441

Jeg er utdannet Klinisk sosionom med fordypning i Behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Jeg har også videreutdanning i RPH/Kognitiv adferdsterapi og Veiledningspedagogikk.

Min arbeidserfaring er i hovedsak fra Trondheim kommune, og arbeid med personer med behov for oppfølging og behandling for sin psykiske helse og/eller ruslidelse. Jeg har også erfaring fra et boligsosialt prosjekt, med kurs utviklet for og av brukere av et treffsted.  I de siste par årene før jeg begynte i NAPHA var jeg med på å utvikle lavterskeltilbudet Mestringstilbudet, hvor min rolle var som behandler i Rask psykisk helsehjelp-tilbudet for personer med angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer.