Publisert: 06. juli 2018.   Endret: 15. januar 2019
Maria JahrmannBjerke, statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, 2018 -NRK Radio Nyhetsmorgen - symbol

OM RASK PSYKISK HELSEHJELP i NYHETSMORGEN: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i en reportasje sendt i NRK Radio Nyhetsmorgen 5.juli, 2018. (FOTO: Helse- og omsorgsdepartementet)

Regjeringen vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp

Regjeringen vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp

I Nyhetsmorgen 5. juli forteller NRK at regjeringen nå vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp. Bakgrunnen er de gode resultatene belagt i studier og evaluering.

 

-Viktig tilbud

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, som er intervjuet i reportasjen sier: 

-Dette gjelder personer med angst og lettere depresjoner hvor vi vet at det å komme tidlig inn i forløpet vil kunne bidra til at disse personene vil kunne få hjelp før problemene vokser seg for store.

Satsing grunnet gode resultater

I følge NRKs nyhetsinnslag, er det med bakgrunn i de gode resultatene at regjeringen vil utvide tilbudet. 

Og, resultatene kjenner vi: Til sammen 55 kommuner og bydeler tilbyr i dag Rask psykisk helsehjelp (RPH), og Folkehelseinstituttets evaluering (2016) av de tolv første pilotene er god. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser også markant bedre resultater av Rask psykisk helsehjelp enn vanlig tilbud for mennesker med depresjon, angst eller søvnproblemer. Dette presenterte Robert Smith under en samling for ansatte i alle landets RPH-team på Gardermoen 12. juni 2018.

-Snu onde til gode sirkler

I NRK Nyhetsmorgens innslag forteller en mann, som til daglig jobber som prosjektleder i et byggefirma, om den gode hjelpen han fikk for angstproblemer. Psykolog Ann Birgithe Eikhom forteller på sin side om gode erfaringer med å tilby Rask psykisk helsehjelp:

-Vi går rett på sak, og snakker ikke mye rundt grøten, sier hun i intervjuet. Hun poengterer at god og riktig informasjon om angst, depresjon og søvn er svært viktig. Det gjør at man kan snu onde sirkler til gode sirkler, sier psykolog Ann Birgithe Eikhom i innslaget.  

Nyhetsinnslaget i NRK Radio:

Hør reportasjen om det kommunale lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp, sendt i NRK Nyhetsmorgen 5. juli, 2018. (Innslaget starter 27:19 sekunder ut i sendingen og er indeksert med stikkordet Psykisk suksess). 

 

 

 

 

 

Faktaboks - Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen, for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England, etter gode resultater fra pilotstudier. Helsedirektoratets veileder for RPH finner du her

  • Lavterskeltilbudet er basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
  • Tilbudet er gratis, og gir hjelp uten henvisning fra lege
  • Drives av tverrfaglige team, hvor alle gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester i samråd med bruker.

Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.

  • Behandlingen skal redusere symptomene og styrke funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp.
  • Å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb eller studier er et vesentlig mål. 
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud nyheter multimedia

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen