Publisert: 01. september 2015.   Endret: 03. september 2015
rph fjell

RPH-ARBEIDERE I FJELL: Fra v. Kyrre Dyregrov, psykolog, Marit Bjørkhaug, spesialist psykolog, Elise Bergsagel, psykiatrisk sykepleier, Aud Eli Waage, psykiatrisk sykepleier.

Rask psykisk helsehjelp i Fjell funker

Rask psykisk helsehjelp i Fjell funker

De som får bistand fra RPH i Fjell kommune opplever nedgang i symptomtrykk, enten de er med på kurs, får individuell terapi eller selvhjelp.

RPH-teamet i den lille kommunen utenfor Bergen har utviklet og testet ut ulike kursformater. Nå har de kurs der deltakerne lærer hvordan de kan mestre depresjon, stress og belastning, panikklidelser og søvnproblemer. 

-Vi har en kontinuerlig prosess og jobber for å få kursene så korte, men likevel med så høy kvalitet som mulig. Målet er å ha så gode kurs at behovet for å tilby individuell terapi blir redusert, forklarer Aud Eli Waage, prosjektleder for RPH i Fjell kommune.

God samfunnsøkonomi

Evalueringen av kursene viser gode resultater.

- Deltakerne er svært fornøyde. Vi tror den raske responstiden som man vektlegger i RPH, er av stor betydning. Å få rask hjelp før problemene vokser seg for store kan hindre sykemelding eller redusere tida en person er sykemeldt. Noe som ikke bare er positivt for den det gjelder, men også god samfunnsøkonomi, stadfester Waage.

Nyttig kunnskap for alle

Hun poengterer at kognitiv terapi ligger i bunn for hjelpen man gir.

Waage har stor tro på metoden, også for den som ikke sliter med psykiske lidelser.

-Kognitiv terapi gir en person god innsikt i egen være- og reaksjonsmåte og teknikker til å mestre utfordringer. Dette er god kunnskap å ha i alle relasjoner. Å gi denne kunnskapen tidlig vil være til god nytte for samfunnet, slår hun fast.

Givende måte å jobbe på

De som jobber med RPH i Fjell kommune har høy kompetanse, stor entusiasme og mye pågangsmot.

-Vi har et stort ønsker om å gi det beste til de som har søkt oss om hjelp. Å være i et prosjekt der vi helt klart kan påvirke i positiv retning, passer godt for oss, forteller Waage. Før hun slår fast at alle i teamet har enkelthistorier å fortelle som viser at behandlingstilbudet fra Rask psykisk helsehjelp har vært av stor betydning.

Slik kom det i gang

Det startet med at både kommunepsykologtjenesten og psykiatritjenesten opplevde en stor pågang av pasienter med angst og depresjon. Man ønsket seg både kompetanseheving og økte behandlingsressurser og bestemte seg for å søke om tilskudd for å opprette et RPH- tilbud.

Fire årsverk, fordelt på fem stillinger, står for tilbudet i Fjell. En psykologspesialist, en psykolog, samt tre med høgskoleutdannelse og ulike videreutdannelser, nå også kognitiv terapi

Samarbeider tett i internt

RPH er plassert i kommunens helseavdeling.

-Vår administrative leder er også leder for Psykiatrisk team som følger opp alvorlig psykisk syke. Vi har utviklet et svært godt samarbeid mellom kommunepsykologtjenesten og den eksisterende psykiatritjenesten, noe som har gitt oss et godt samarbeid og god innsikt rundt saker som blir søkt til behandling i kommunehelsetjenesten, sier Waage.

Man samarbeider godt med andre avdelinger i kommunen, både i enkeltsaker, og når det gjelder å spre kompetanse om kognitiv terapi.

Spennende fremtid

-Prosjektet har gitt oss et faglig løft som betyr svært mye. Vi tenker at dette er framtida. Vår kommune er også positiv til å fortsette driften etter prosjektperioden, og vi jobber aktivt for å sikre driften slik den er i dag.

-Om vi får fortsette med fire stillinger vil også være avhengig av kva forskingsresultatene viser og hvilke føringer som kommer fra Helsedirektoratet, påpeker Waage.

Bør ha viss størrelse

Hun tenker det er viktig at RPH-senteret ikke må være for lite. Mindre kommuner kan med fordel samarbeide med større. Selv har Fjell RPH nå formalisert et samarbeid med Øygarden kommune, om felles drift av kurs.

-De som jobber med kognitiv terapi trenger mengdetrening for å bli gode terapeuter. Det trengs også et visst befolkningsgrunnlag for å ha kontinuerlig tilbud om kurs. En stor deltakergruppe på kurset gir også et større mangfold og bedre kurs, poengterer Waage. Hun tror også det kan være et godt virkemiddel å utvikle selvhjelpsportaler på nett.

 

 

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp kognitiv.terapi nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen