Endret: 22. februar 2016
13931118 lese

DILEMMA: Blir vi ute av stand til å handle kollektivt, om vi søker for mye inn i oss selv for å takle problemer? Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen har gransket selvhjelpkulturen. Se hva han fant. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Løsninger kommer sjelden kun innenfra

Løsninger kommer sjelden kun innenfra

Kanskje gir vi oss selv et skudd for baugen om vi blir for fikserte i selvhjelpslitteraturen.

Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo. Han ble invitert til psykologidagene 2015 på bakgrunn av sin kritiske stemme innenfor psykologifeltet.

Gransker selvhjelpskulturens idealer

Foredraget var basert på boka hans ”Det er innover vi må gå", som er en gransking av selvhjelpskulturens idealer. Boka diskuterer og kritiserer de mest utbredte formene for psykologisk selvhjelpslitteratur.

Forlaget skriver blant annet følgende i sin presentasjon av boka: "I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, får selvhjelpslitteraturen en fortrolig plass i stadig flere menneskers liv. Til tross for dette har den til nå i liten grad vært gjenstand for analyse."

Blir ute av stand til å handle kollektivt

Madsen har betegnet selvhjelp som et ”sosialt bedøvelsesmiddel”, og hevdet at man kan bli ute av stand til å handle kollektivt, om alle søker innover for å takle problemer i hverdagen.

Kommenter:

Mer om

faglitteratur empowerment kompetanseutvikling relasjon psykologidagene nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen