Publisert: 30. september 2016.   Endret: 02. oktober 2016
Helse er skolefag i Finland

KUNNSKAP FOR FOLKEHELSE: Finsk ungdom får undervisning om fysisk, psykisk og sosial helse fra kvalifiserte lærere og med nytt læremateriell. Kan det bidra til et mer helsefremmende samfunn?

Helse er skolefag i Finland

Helse er skolefag i Finland

Finsk skoleungdom har hatt helse som eget fag i skolen i over ti år. Dette er del av en strategi for å bedre folkehelsen.

-Skolen har undervist om helse i over 100 år, men fagets status har variert. I lang tid var det kun integrert som en liten del av andre fag, sier Lasse Kannan, professor i helseutdanning ved universitet i Jyväskylä i Finland.

Da forskning viste alarmerende dårlig helse blant ungdom, gikk både fakulteter og departementer sammen om en reform. Folkehelsen stod på spill.

-I 2004 ble helse et fag på linje med andre viktige fag i skolen i Finland. Lærere må ha utdanning i faget, og både fysisk- psykisk og sosial helse står på læreplanen, forteller Kannan.

Spennende fag

Elevene i 7.-9. trinn får 38 timer undervisning i helsefaget i året. De tre kursene kan fordeles på ulike måter over de tre årene, men når elevene går ut av ungdomsskolen, skal de totalt ha fått 114 timer i faget. Videregående skole har ett obligatorisk emne, og to valgfrie helse-emner. I barneskolen er undervisningen om helse økt, men gis integrert i andre fag, som natur- og samfunnsfag.

Forskning viser nå at elevene liker helsefaget godt.

-Noen forteller også at de gjerne leser i bøkene på fritiden uten at det har vært gitt lekse, og det er kanskje ikke så vanlig i andre fag, smiler Lasse Kannan.

Kunnskapsnivå og folkehelse

Ved måling av læringsutbyttet, viser det seg å ligge på samme nivå som andre fag.

Under konferansen Health Promotion Research - An International Forum - Next Society ble det lagt fram ulike typer forskning på helsekunnskapsspredning og helsekunnskapsnivået i befolkninger. Å øke befolkningens kunnskap om helse - både psykisk, somatisk og sosialt - regnes som en viktig strategi innenfor helsefremming og folkehelse.

-Vi er i ferd med å utvikle nye og bedre måter å måle helsekunnskap på, og det blir spennende å se hvilke effekter kunnskapsøkningen gir på sikt, sier Kannan.

Strategien er langsiktig. Det har for eksempel tatt ti år å få nok, og riktig, kvalifiserte lærere.

Nye lærebøker 

Det er utarbeidet en rekke nye lærebøker og digitalt læremateriell. Lasse Kannan har medvirket til flere av dem.

-Psykisk helse er viet mye plass. Psykologi, sosiale ferdigheter, relasjoner og nettverk er eksempler på emner og tematikk. Det skal være en balanse mellom biologiske, psykologiske og sosiale innfallsvinkler til mental helse i faget, sier han.

Ønsker dette i norsk skole

En debatt om mer undervisning om mental helse, pågår også i Norge. -Jeg viste ikke hva psykisk helse var, sa Amdjed Taleb til NRK nå i september. Det ble ikke snakket om, verken hjemme eller på skolen. Hvis elevene helt fra begynnelsen hadde lært seg psykologisk førstehjelp.., reflekterer en lærer og mor i Aftenposten i oktober, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Promotion Researcy - An International Forum

 I Trondheim, 28.-30. September, 2016

  • 3. i sitt slag 
  • Årets tittel er "Next Society" 
  • Støttet av Forskningsrådet mfl. 
FORSKER PÅ HELSE OG UTDANNING: Lasse Kannan, professor i Health Education ved University of Jyväskylä i Finland.

Kommenter:

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen