Publisert: 02. mars 2018.   Endret: 02. mars 2018
kjetil og marit borg

AKTUELT: Jurist Ketil Lund har i snart 40 år har kjempet for medbestemmelse, integritet og rettighetene til personer med psykiske helseutfordringer, og for dette mottok han ytringsfrihetsprisen. (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/ NAPHA)

Vant ytringsfrihetsprisen på Skuddårsseminaret

Vant ytringsfrihetsprisen på Skuddårsseminaret

Ytringsfrihetsprisen ble delt ut for 16. gang på Skuddårsseminaret, som nylig gikk av stabelen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Vinneren var jurist Kjetil Lund.

Det er senteret for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norge som står bak det årlige arrangementet. Det er femte gang det arrangeres, og i år er fokus på rettighetene til mennesker med psykososiale utfordringer.

-Vi inviterer folk med ulike erfaringer og posisjoner for å få belyst tema fra ulike sider. Utenforskap, sosiale forskjeller, menneskerettigheter og stigma er det sentrale denne gangen, sier Marit Borg, professor ved Høgskolen i Sør-Øst. Hun slår fast at personer med egenerfaring er viktig.

-Uten dem vil vi bare gjøre det samme som vi har gjort i en årrekke.

Mottok ytringsfrihetsprisen

Jurist Ketil Lund har i snart 40 år har kjempet for medbestemmelse, integritet og rettighetene til personer med psykiske helseutfordringer, og for dette mottok han ytringsfrihetsprisen.

Lund beskrives som en uredd og tydelig juridisk røst, med faglig tyngde og engasjement.

Han hevdet i sin takketale at tvangsbehandling virker som en sovepute mot utvikling av andre behandlingsmetoder.

-Spør deg selv hva dette mennesket har opplevd

På seminaret delte også erfaringskonsulent Oda Høilund erfaringer, både fra eget liv med psykiske helseutfordringer, og fra jobben som helsearbeider med egenerfaring i Psykisk helseteam, Bydel Gamle Oslo.

Stigmatiseringen som skjer innenfor tjenestene, av nettopp de som skal hjelpe, var sentralt i innlegget. Høilund minnet om at når du har opplevd mye vondt er du særlig sensitiv og merker disse fordommene. Måten vi møter folk på, påvirker hvordan de oppfører seg.

-Det er lett å overse kontekst når en opplever et menneske som manipulerende. Da er det viktig å spørre seg selv om hva dette mennesket har opplevd, som kan gi de reaksjonene vi ser. Dersom vi glemmer konteksten lidelsen oppsto i, blir man mindre i stand til å hjelpe, sa Høilund.

-Stigma er skadelig

Hun slo fast at stigmatisering fører til dehumanisering, sosial ekskludering, diskriminering og ikke minst selvstigma.

-Det å få høre at du ikke egner deg til å jobbe med mennesker fordi at du har vært deprimert, er et eksempel på sosial ekskludering og diskriminering. Stigma er skadelig.  Det er hemmende, stopper deg i kontakt med andre og kan føre til at man tror man har færre rettigheter enn andre, sa hun.

Hvorfor er diagnoser frikoblet sosial kontekst?

Doktorgradsstipendiat Knut Ivar Bjørlykhaug hadde fokus på sosial ulikhet i psykisk helse.

-Det er et rettferdighetsproblem. Hvorfor lykkes vi ikke med å redusere sosial ulikhet i helse på tross av alt fokus på dette i opptrappingsplaner og lignende? - spurte han.

Bjørlykhaug hevdet at selv om det finnes gode eksempler på det motsatte, er den økonomiske og materielle dimensjonen glemt i det psykiske helsearbeidet.

-Man må forstå betydningen av penger for å jobbe med sosial ulikhet. Fattigdom, økonomisk og sosial marginalitet er noe av det mest helseskadelige vi utsettes for. Selv om det ikke alltid oppleves slik går utviklingen i verden statistisk sett fremover på en del områder, men på bekostning av hva og hvem, stilte han spørsmål om i sitt innlegg.

- Det ser ut som den "positive utviklingen" mange vil løfte frem, ser vekk fra at forskjellene mellom fattig og rik økes, og behovet for endringer for å unngå farlige klimaendringer. Det vil ramme de mest sårbare aller verst.

Ingen utvikling i feltet uten erfaringskunnskap

Arrangørene har en grunnleggende tro på at feltet psykisk helse og rus ikke vil endres uten at folk med egenerfaring er med på seminarer som dette.

-Seminaret utgjør alltid en blanding av innlegg og dialog, sa Borg

-En integrert del er workshops der vi diskuterer og stiller oss spørsmålene: Hva kan jeg ta med meg herfra i mitt liv og /eller arbeidsliv? Hva skal vi gjøre mer av, hva skal vi slutte med? Vi har erfart at vi alle blir engasjert og inspirert til endring. Mange sier at slike arenaer og fellesskap er viktige. 

På seminaret var det også flere innlegg: "Rett til selvbestemmelse, autonomi og full deltakelse i samfunnet", "Rus og psykisk helse - et ungdomsperspektiv" og "Sosialt arbeid med marginalisert etnisk minoritetsungdom i rusmiljøer".

 

Skuddårsseminaret

Senteret for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norge er arrangør. Medarrangører: Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern, Norsk forening for Psykisk helsevern, og NOA, Norsk attføringsforum.

Tidspunkt: Hvert år rundt den 28.februar.

Oda Høilund
Knut Ivar Bjørlykhaug

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning brukerkunnskap nyheter stigma

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen