Publisert: 07. oktober 2018.   Endret: 07. oktober 2018
Hilde Hem (daglig leder) og Eskil Skjeldal (seniorrådgiver) i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

VEIEN VIDERE ETTER TOPPMØTET: Hilde Hem (daglig leder) og Eskil Skjeldal i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsearbeid med magasinet Veien Videre. Magasinet inneholder intervjuer med foredragsholdere, oppsummeringer og kommentarer fra Toppmøtet 2018. Temaet er Barn som pårørende. 

Anbefalinger fra Toppmøtet 2018 om barn som pårørende

Anbefalinger fra Toppmøtet 2018 om barn som pårørende

Samarbeid på tvers av profesjoner, og ha gode rutiner for oppfølging. Det er en av fire klare anbefalinger fra årets Toppmøte om psykisk helse og rus med tema barn som pårørende.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse arrangerer hvert år et Toppmøte for at fagfolk, politikere og de som selv har opplevd psykisk helse- og rusutfordringene skal møtes. 

Et utvalgt tema settes på agendaen, brettes ut og diskuteres. 10. mai 2018 var Barn som pårørende tema. Dette vekket et ekstra engasjement, som resulterte i oppsummerte anbefalinger. rNasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har dessuten gitt ut det fordypende magasinet Veien videre med reportasjer, intervjuer, kronikker og kommentarer. 

Oppsummert:

Anbefalingene handler (forkortet) om: 

1) Snakke med barna og familiene, og høre på hva de sier. Behandlere må ha kunnskap om hva de skal gjøre hvis foreldre nekter dette. Familiens øvrige nettverk bør involveres, der det er mulig.

2) Samarbeide på tvers av profesjoner, og ha gode rutiner for oppfølging.

Det tydeligste rådet fra Toppmøtet er at det er behov for mye bedre tverrfaglig samarbeid, på tvers av nivå og etater. Alle kommuner bør ha barnefaglig ansvarlige, og familier bør ha egne kontaktpersoner som følger dem opp. 

3) Gi kunnskap til helsepersonell, skoler og barnehager, – og til alle.

Kommuners nettsider bør ha informasjon om hvor man kan få hjelp. Det er nødvendig med folkeopplysning om barn som pårørende, og kunnskap må inn i grunnutdanningen i alle relevante yrker.

4) Satse på helhetlig og systematisk hjelp, i barnas og familienes hverdag.

Barnehager og skoler må ha nok kunnskap til å se barn som pårørende, og vite hva de skal gjøre videre. Fastleger og helsesøstre har et særlig ansvar og det er viktig at barn og familier får helhetlig, systematisk og individuelt tilpasset hjelp over tid. 

Kommenter:

Mer om

erfaringskompetanse brukerkunnskap barn.som.pårørende nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen