Publisert: 05. oktober 2015.   Endret: 08. oktober 2015
Digital veileder

VIKTIG: Mennesker utsatt for vold og overgrep skal sikres et hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og samordnet på kommunenivå. (Foto: http://www.nkvts.no/sites/komplan/Sider/default.aspx)

Digital veileder for håndtering av vold i nære relasjoner

Digital veileder for håndtering av vold i nære relasjoner

Kommuner som ønsker å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner, kan ha god nytte av verktøyet NKVTS har utviklet.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot denne type vold skal sikre at kommunene har fokus på vold og overgrep, og at de som har behov for det får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Mange kommuner har ikke handlingsplan

Fremdeles mangler en stor del av norske kommuner handlingsplaner knyttet til vold og overgrep. Ifølge en rapport fra NOVA (2014) har bare omkring en tredjedel av norske kommuner utarbeidet en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utviklet en digital veileder, som kan være nyttig for kommunene i utarbeidelsen av en slik handlingsplan. NAPHA omtalte veilederen i 2013.

En hjelp til kommunene

Hensikten med kommunale handlingsplaner er at mennesker utsatt for vold og overgrep skal sikres et hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og samordnet på kommunenivå. En handlingsplan kan bidra til å styrke kunnskaps- og handlingsgrunnlaget, blant annet ved at det etableres forpliktende samarbeid mellom sektorer, faggrupper og forvaltningsnivåer.

- Målet med veilederen er å gi kommunene hjelp til å organisere bistanden til vold- og overgrepsutsatte, for å sikre at de får et adekvat og helhetlig tilbud, sa Ole Kristian Hjemdal ved NKVTS i et tidligere intervju med NAPHA.

Kilde:

Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Chrisian; Smette, Ingrid og Stefansen, Kari. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). 2014. Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. NOVA Rapport 19/2001.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 2015.Veileder kommunale handlingplaner mot vold i nære relasjoner.  http://www.nkvts.no/sites/komplan/Sider/default.aspx

 

Kommenter:

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen