Publisert: 30. mai 2017.   Endret: 30. mai 2017
2. utgave 100 råd, Marit Borg, Irene Wormdahl og Mike Slade viser det frem

NY SRRÅKDRAKT: Med bidrag fra blant andre Marit Borg, har NAPHA revidert heftet «100 råd som fremmer Recovery». Originalforfatter Mike Slade (t.h.) er så fornøyd at han vurderer å revidere den engelske versjonen på bakgrunn av NAPHAs nye oversettelse (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen).

Ny utgave av 100 råd som fremmer recovery!

Ny utgave av 100 råd som fremmer recovery!

NAPHA har revidert språk og oversettelse i 2. utgave av «100 råd som fremmer Recovery». Igjen er heftet klart for fagfeltet. Last ned, bla på skjerm eller bestill!

Det er stor etterspørsel etter heftet 100 råd som fremmer Recovery. Da lageret var tomt og vi skulle trykke opp et nytt opplag, bestemte vi oss for å revidere det i samme omgang. Vi er stolte over å kunne presentere en ny utgave av dette heftet, som allerede oppleves nyttig av mange i fagfeltet. Vi takker Marit Borg og Bengt Karlsson, og originalforfatter Mike Slade for hjelp underveis.

Ingen av rådene er forandret. Det er en språklig fornyelse og forbedring av oversettelsen vi har gjennomført.

Last ned eller bla i 100 råd som fremmer Recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell

Se mennesket

Vi ønsket å følge den språklige utviklingen i fagfeltet for å redusere stigma knyttet til psykiske helseutfordringer. Begreper som bruker og psykisk sykdom er erstattet med personen og psykiske utfordringer. Vi har også gått dypere inn i oversettelsen fra engelsk til norsk, for å få bedre tak i den underliggende betydningen. Her har vi rettet det vi mente var svakheter ved den første utgangen.

Bruker er i denne utgaven erstattet av andre begreper. Vi skriver for eksempel personer som bruker psykiske helsetjenester når konteksten er personens rolle i et systemet. Vi ville formidle enda tydeligere verdiene i recoveryorientert praksis, som handler om å se mennesket. Derfor har vi i stedet for bruker valgt å omtale de det gjelder som:

  • personer
  • den enkelte
  • vedkommende
  • hun eller han

Anti-stigma

Det hører også med til recoveryorientert psykisk helsearbeid å vektlegge den enkeltes ressurser fremfor sykdom, og å se på behandling som vekst og utvikling (ref. tabellen s. 16 i heftet). «Mental illness» har vi derfor oversatt med psykiske helseutfordringer i dette heftet, ikke psykisk sykdom.

Kjønnsnøytralt

Vi har også støttet oss på Språkrådet både i valgene ovenfor, og når vi nå har valgt kjønnsnøytrale betegnelser i større grad, for eksempel likeperson fremfor likemann og talsperson fremfor talsmann.

Ikke en modell, men et rammeverk 

I den første utgaven har vi kalt figuren på s. 14 for en modell. Bedre blir det å oversette Mike Slades framwork med rammeverk. Recovery bygger ikke på én modell, men mange. Det vi er ute etter er å gi fagfeltet et begrepsmessig rammeverk - en forståelseshorisont - å jobbe ut fra. Figuren på side 14 er en illustrasjon på Den personlige recoveryprossessen. (Se bilde til høyre/nedenfor)

Heftet kan også bestilles fra NAPHA, i likhet med flere andre av våre faghefter.  

 

 

 

 

100 råd som fremmer Recovery
Heftet 100 råd som fremmer Recover - en veiledning for psykisk helsepersonell. Klikk på bildet for å komme til side for nedlasting og bla på skjerm.
Den personlige Recovery-prossessen. Figur fra heftet "100 råd som fremmer Recovery".

Kommenter:

Mer om

recovery faglitteratur nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen