Ellen Hoxmark

Ellen Hoxmark

Leder
NAPHA
Epost: ellen.hoxmark@napha.no
Telefon: 95776393

Jeg er psykolog, og spesialist i klinisk arbeid med voksne. De fleste av årene som psykolog har jeg jobbet i Tromsø. Der har jeg hatt ulike stillinger innen psykisk helsevern, og en periode i Utekontakten. Jeg har vært med på å starte opp, og har ledet, en enhet for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern. Samtidig med oppstarten av denne enhenten inngikk vi et samarbeid med Tromsø kommune og rustiltakene om å lage et oppsøkende team for den samme målgruppa. Dette arbeidet ledet meg over i et forskningsprosjekt som handlet om psykisk helse blant innlagte til rusbehandling i Helse Nord (ROP - Nord). Jeg kom til NAPHA fra jobben som leder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Trondheim. Jeg er opptatt av å se ruslidelser og psykiske lidelser i sammenheng, og å forstå hvordan traumer henger sammen med senere utfordringer i folks liv. Jeg er opptatt av at vi som hjelpere kan være reelle samarbeidspartnere i menneskers søken etter å forstå seg selv, og etter å få et bedre liv. Fra 1. oktober 2017 og inntil videre er jeg konstituert som leder i NAPHA. Til vanlig er jeg prosjektleder for senterets satsning på psykologer i kommunene. Jeg jobber også med BrukerPlan, ACT/FACT, og har Finnmark som "mitt" fylke.