Publisert: 21. mai 2019.   Endret: 04. juni 2019

FOREDRAG: Marthe Løkken, erfaringskonsulent i Lillehammer kommune, holdt foredrag om brukerinvolvering på NAPHAs 10 års jubileumskonferanse i februar 2019. SE foredraget her.  

FOREDRAG: Marthe Løkke...

Gikk nye veier for å hente inn og bruke kunnskapen fra brukere og pårørende

Gikk nye veier for å hente inn og bruke kunnskapen fra brukere og pårørende

Marhte Løkken ledet an i videreutvikling av Kompetansebanken. Nå kan brukere og pårørende i seks kommuner i Oppland lett bidra med sin kunnskap og tilbakemelding, og tjenestene bruker informasjonen på en helt annen måte enn før. Se foredraget Brukerinvolvering - vår modell.

Seks kommuner i Oppland, Sør-Fron, Gausdal, Nord-Fron, Ringebu, Øyer og Lillehammer, er med i Kompetansebanken. Den er blitt et viktig verktøy for utvikling av tjenester basert på erfaringskunnskap.

Da de startet utviklingen av bedre brukermedvirkning 1. september i fjor, spurte de seg hva som fantes fra før, og hva som var uforløst når det gjaldt å involvere brukerne i tjenesteutviklingen.

Marthe forteller:

-Alle kommunene hadde ansvarsgrupper, individuell plan og spørreundersøkelser hvert tredje år, men hva med stemmene som ikke blir fanget opp gjennom disse kanalene?

Kompetansebanken er derfor gjort tilgjengelig for hele befolkningen i de seks kommunene. Både fagfolk, brukere og pårørende kan spille inn sin kunnskap.

I Kompetansebanken ligger også verktøy for brukermedvirkning:

  • Dialogmøter
  • Spørreundersøkelser som kan skreddersys

Ansvar for å endre praksis

Brukerråd og brukerbank eksisterte fra før. Det var egentlig ikke mangel på data eller tilgjengelig erfaringskunnskap i kommunene. Den store utfordringen var – og er - endre praksis på bakgrunn av tilbakemeldingene.

-Det var ingen som egentlig følte eierskap til informasjonen – og heller ikke noe ansvar for å gjennomføre noen endringer (på bakgrunn av kunnskapen som ble samlete inn).

For å sette det på spissen, kunne resultatene fra en spørreundersøkelse bli liggende i en skuff. Dette har de som drifter og utvikler Kompetansebanken gjort noe med.

-Man kan legge inn forslag via nettsiden til hva Kompetansebanken (gruppen som driver den) bør jobbe med. Systemet er slik at tjenester som bestiller kunnskap fra banken, f.eks. tilbakemelding om en type tjeneste, forplikter seg til å bruke kunnskapen på en eller annen måte. Deretter må de rapportere tilbake til banken hvilke endringer de for eksempel har gjort i tjenestene. Kompetansebanken gir tilbakemelding til de som bidratt med kunnskap til banken om hvordan informasjonen er blitt brukt, forteller Marthe Løkken i foredraget.

Tilbakemeldinger kan også gi hint om hva som virker positivt. 

-Selvfølgelig skal ikke alt endres, tilbakemeldinger kan også være nyttige for å beholde noe som fungerer bra, sier Marthe.  

Kan lære av hverandre

Med seks kommuner som legger informasjon og tilbakemelding inn i banken, har de med ett fått et nytt sammenligningsgrunnlag, og kan spørre seg hva årsakene kunne være til at for eksempel Nord-Fron var så flinke med gruppetilbud, mens Øyer sliter litt med å få det til.

Hvor godt fungerer praksis i kommunen? Kompetansebanken har samlet inn nyttig tilbakemelding på FIT (feedbackinformerte tjenester), botilbud og språkbruk i informasjonen kommunen kommer med.

Enkle forbedringer

Språkbruk kan være  utilsiktet eksluderende. 

Er f.eks. KID et godt beskrivende navn på innholdet i et kurs? En av de som meldte inn til banken, fortalte at det ga assosiasjoner til regninger og KID-nummer, og at dette var nok til at han ikke orket å lese videre om hva det dreide seg om.

-Er nettverksmøter bare for de som er ressurssterke? Her står det at vi skal invitere med naboer, venner og andre. Jeg har ingen, så da er vel ikke dette noe for meg? var det en som skrev, forteller Marthe.

Dermed skjerpet tjenesten språket og la til: - «Nettverksmøter er også for deg som har mistet kontakten med nettverket ditt, og som ønsker litt hjelp til å komme i dialog».

Forbedringer kan gjøres med enkle grep, ofte. Bare man har blitt gjort oppmerksom på problemet av noen endringen vil være viktig for.

 

 

Kommenter:

Mer om

brukerinvolvering video foredrag napha.10.år brukermedvirkning tjenesteutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen