Publisert: 14. september 2016.   Endret: 04. januar 2018
aktører FIT

Disse kan mye om FIT

Disse kan mye om FIT

Her finner du en oversikt over aktører innenfor Feedback-informerte tjenester (FIT) i Norge og internasjonalt.

NAPHA ønsker å bidra til at flere norske kommuner systematisk innhenter tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan hjelpen fungerer. Dette kan en gjøre gjennom bruk av FIT (Feedback informerte tjenester), også kjent som KOR i Norge.

FIT/KOR er en del av PCOMS, (Partners for Change Outcome Management System ), som ble utviklet av Barry Duncan og Scott Miller.

NAPHA har tatt på seg en rolle som kontaktinstans for FIT/KOR i Norge. I regi av dette er NAPHA i en fase hvor vi prøver å skaffe oss oversikt over sentrale aktører. Det er gjort mye bra arbeid på dette feltet (som mange kjenner fra tidligere som KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) i Norge, og mange har lang erfaring og mye kompetanse.

Enda har vi dessverre ikke noen fullstendig oversikt over aktører, så oversikten under kan ikke sees på som uttømmende. Men, hjelp oss gjerne med å fylle ut!

Aktører i Norge:

Aktører i utlandet:

NAPHA kjenner til flere regionale og lokale FIT/KOR -fagnettverk, og miljøer som jobber lokalt med å implementere FIT/KOR. Både kommuner og helseforetak er representert her. Representerer du, eller kjenner du til aktører som vi burde trukket frem her, ta kontakt med prosjektleder i NAPHA, Gretha Helen Evensen, gretha.evensen@napha.no

Kommenter:

Mer om

fit kor feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen