Hopp til meny
Temahefte Brukerkunnskap: Trond Asmussen, Trond Hatling, Tove Elisabeth Johnsen og Sigrid Nordstoga
FORSKET OG BYGGET NETTVERK: -Vi ønsket å finne ut mer om hvordan kommunene kan jobbe med brukerkunnskap for å bedre tjenestene, sier Tove Elisabeth Johnsen. Sammen med Sigrid Nordstoga (t.h.) har hun drevet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap og forfattet et temahefte. Trond Asmussen (t.v.),koordinator og Trond Hatling, leder i NAPHA, mener psykisk helsearbeid i kommunene vil kunne dra nytte av resultatene.

Brukerkunnskap frem i lyset

I dag lanserer NAPHA temaheftet "Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid". I det kan du lese om et innovativt treårig samarbeid mellom praktikere, brukere og forskere.
May-Britt Holte og Hilde Olsen - Mandal
FORSKET PÅ BRUKERKUNNSKAP: May-Britt Holte og Hilde Olsen forsket sammen i et av de 24 prosjektene. De samlet inn og studerte brukernes erfaringer ved et dagsenter.

Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap

 • Treårig nettverksprosjekt - drevet av Praxis Sør/Universitet i Agder, på oppdrag fra NAPHA(2011-2013) 
 • Forskere, brukere, pårørende og praktikere har i 24 prosjekter utviklet brukerkunnskap gjennom å forske på tjenestene.
 • Frukter av temanettverket: Kunnskapende nettverk, Brukerforum, temahefte og en kunnskapssammenstilling
 • I Kristiansand 13. -14. juni holdes nettverkets avslutningskonferanse, kalt "Brukerkunnskap i praksisfeltet - en kvalitetsforbedring?Hvor bringer brukerkunnskapen oss?"

-Vi må være lydhøre for hverandre hvis vi skal erverve oss brukerkunnskap, sa Inger Ingebretsen, virksomhetsleder i Kristiansand kommune, da hun åpnet konferansen Brukerkunnskap i praksisfeltet ved Universitet i Agder i dag.

Konferansen markerer sluttspurten på det treårige prosjektet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap

Rykende ferskt hefte!

I dag lanserer NAPHA samtidig heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid. Heftet er en rapport og et resultat av temanettverkets arbeid. Det kan lastes ned fra NAPHA.no og etterhvert fra Psykiskhelsearbeid.no - eller bestilles fra NAPHA.

Kapitlene er forfattet av Tove Elisabeth Johnsen og Sigrid Nordstoga - og heftet gir innsikt i hva brukerkunnskap er og hvilken rolle brukernes kunnskap kan og bør spille. Det tar deg dessuten med på en tre år lang reise, der også samarbeidsformene i seg selv er lagt under lupen.

-Innovativt temanettverk

I Nasjonalt temanettverk har praktikere, brukere og forskere i samarbeid gjennomført  24 ulike forsknings-og utviklingsprosjekter. De har blant annet gjort brukerkundersøkelser ved dagsentre, bofellesskap og oppfølgingstjenester i kommunene. Fellesnevneren for prosjektene er temaet brukerkunnskap. Forskere fra Universitet i Agder har gitt veiledning i forskningsmetodikk og -etikk.  

-Det nye og spennende ved samarbeidsformene gjør at dette kan kalles et innovativt prosjekt, sa Anne Marie Støkken, professor ved Universitet i Agder i sitt foredrag på konferansen.

Kunnskap, status og samspill

-Den viktigste stemmen (brukerstemmen), skriver Helseminister Jonas Gahr Støre i en kronikk i Dagsavisen samme dag som NAPHA og temanettverket lanserer heftet om Brukerkunnskap. Det kunne ikke passet bedre.

Statusforholdet mellom ulike kunnskapsperspektiver og ulike måter å skaffe kunnskap på er i alle fall i bevegelse, i følge Trond Hatling, leder i NAPHA.

-Det ideelle eller politisk korrekte bildet av forholdet mellom kunnskap fra forskning, praksisefaring eller brukererfaring, viser tre likestilte perspektiver. Om det ikke er slik i realiteten, er vi i alle fall vitne til at ulike kunnskapsformer og -perspektiver påvirker hverandre i større grad. Det bør de gjøre, sier Hatling.

Trond Hatling holdt et foredrag på konferansen der han også trakk frem hvor viktig det er at kommunalt psykisk helsearbeid tar brukerinvolvering på alvor, utvikler et felles tenkningsgrunnlag og ser på brukere, forskere og praktikere som likeverdige aktører.

Ti kapitler

Forfatterne av heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid, Tove Elisabeth Johnsen fra Praxis-Sør og Fylkesmannen i Vest-Agder og Sigrid Nordstoga fra Universitetet i Agder, har skrevet om det viktige samspillet som oppstår når forskere, brukere og praktikere samarbeider.

Heftet inneholder kapitler om:

 • Hva er brukerkunnskap?
 • Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap
 • Kunnskapende nettverk - en arbeidsform
 • 24 (14) prosjekter
 • Brukerstyrt forskning
 • Samarbeidsforskning
 • Praktikerforskning
 • Reportasjer fra prosjektene
 • Brukerforum - et nettverk i nettverket
 • Brukerkunnskap i samspill med endringer i profesjonell praksis

-Som leser får du innblikk i arbeidet og prosessene Nasjonalt temanettverk har satt i gang.

Det skriver Trond Asmussen, NAPHAs koordinator for temanettverket i forordet til heftet. Asmussen mener både resultatene og arbeidsformene bør være av nasjonal interesse:

-Brukeres kunnskap og brukermedvirkning er kanskje det viktigste bidraget vi har til å evaluere, utvikle og tenke nytt rundt gode fagtjenester fremover, sier han i dag til NAPHA.no

 

 

 

Hopp til meny