Publisert: 17. juni 2011
Illustrasjonsfoto jente.
FEILTOLKES: Tegn på psykiske lidelser hos utviklingshemmede blir ofte feiltolket. Illustrasjonsfoto: www.naku.no

Nye filmer om utsatt gruppe

Nye filmer om utsatt gruppe

Tegn på psykiske lidelser hos utviklingshemmede blir ofte feiltolket. Fire nye filmer skal gi økt kunnskap.

-Personer med utviklingshemning har en betydelig økt risiko for å utvikle psykiske lidelser. Dette er ikke så godt kjent, sier Synnøve Aasan.

-Bedre kunnskap

Hun er rådgiver hos Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU), som har laget fire nye foredragsfilmer om psykisk utviklingshemning og psykiske lidelser.

-Vi ønsker med disse filmene å bidra til at ansatte i kommunene skal få bedre kunnskap om utviklingshemmede og psykiske lidelser, sier Aasan.

-Blir ofte feiltolket

Hun mener symptomer på psykisk lidelse hos utviklingshemmede ofte blir feiltolket.

-Endret atferd der du blir mer aggressiv og irritabel, eller trekker deg tilbake, blir ofte tolket som trekk ved det å være utviklingshemmet. Dermed setter man kanskje inn trening og tiltak for å endre denne atferden, uten å forstå at det er snakk om psykiske lidelser, sier Aasan.

Overskygging

Fenomenet er kjent som overskygging.

-Overskygging vil si at alt tillegges utviklingshemningen, enten det gjelder psykiske eller fysiske plager, sier hun.

-Klare å tolke

Med fire nye foredragsfilmer om temaet ønsker hun og NAKU nå å gjøre fagfolk i bedre stand til å oppdage og behandle psykiske lidelser hos utviklingshemmede.

Film 1 og 2 har tittel Psykisk helse og uhelse, og består av foredrag av professor og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Olav M. Linaker.

-De to første filmene handler om nettopp det å klare å tolke om endret atferd hos personer med utviklingshemning skyldes somatisk sykdom, psykiatri, samspillsproblemer, stress eller manglende læring, forteller Aasan.

-Hvordan forebygge

Film 3 handler om hvorfor utviklingshemmede er mer utsatt for psykiske lidelser enn andre. Filmen består av forelesning ved professor Karl Jacobsen fra psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim.

-Forelesningen tar opp hvordan man kan forebygge psykiske vansker hos utviklingshemmede når man har forståelse av kognitiv, emosjonell og psykologisk fungering hos denne gruppen, sier Aasan.

Samarbeidsutfordringer

Fjerde og siste film heter "Samarbeid mellom sykehus og kommune". Foreleser her er enhetsleder ved Psykiatrisk innsatsteam ved Nordlandssykehuset, Olav Ose Evensen.

-Denne filmen handler om ansvarsdelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, og om utfordringer i samarbeidet mellom disse, sier Aasan.

 

FOREDRAGSFILMER
    Filmene består av foredrag av ulike fagfolk.
    Hver film er delt inn i to forelesninger på ca. 40 minutter hver.
VIL SPRE KUNNSKAP: Synnøve Aasan, rådgiver i NAKU. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen