Publisert: 01. juli 2011
Sykling
UTBRYTER: Hege Orefellen er, med sin dissens i Paulsrud-utvalget, uten tvil psykisk helsefeltets utbryterdronning for tida, mener blogger Odd Volden. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Tour de Mental Health

Tour de Mental Health

Tvang og en mye diskutert masteroppgave er røde tråder når NAPHA-blogger Odd Volden girer om til sommermodus og Tour de France.

-Hege Orefellen er uten tvil psykisk helsefeltets utbryterdronning for tida. Hun har foretatt en kraftanstrengelse av heroiske dimensjoner i og med sin dissens i Paulsrud-utvalget, skriver Odd Volden i sin Tour de France-inspirerte sommerblogg.

På pensum

Volden mener dissensen bør inn på alle pensumlister på alle helse- og sosialutdannelser, og at den bør danne grunnlaget for brukerorganisasjonenes selvforståelse og interessekamp de kommende årene.

Relaterte artikler:

"Vi vil jo bare hjelpe dere"

-Etter mitt skjønn løfter Hege Orefellen brukerperspektivet på psykisk helsearbeid mange hakk når hun drøfter forholdet mellom menneskerettigheter, funksjonshemmedes kamp og det norske helselovverket, skriver Volden, og fortsetter:

-Orefellen viser for all verden at vi må ut av det klamme og paternalistiske ”vi vil jo bare hjelpe dere” - paradigmet som fortsatt truer alle samtaler på psykisk helsefeltet.

Diskuterer masteroppgave

Også Toril Masvies mye diskuterte masteroppgave om psykisk helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner er tema i Voldens blogginnlegg:

-Kan det finnes etiske begrunnelser for å la være å forske på noen temaer? Kan det finnes etiske begrunnelser for ikke å forske på bestemte temaer uten med- og samforskning? Kan det være etiske begrunnelser for at i forskning på relasjoner med asymmetrisk maktforhold skal alltid den mest avmektige aktøren i relasjonen få starte med å definere problemstillingene, spør Volden.

Les også: Reagerer på problematisering av pasientkontakt

Blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen