Publisert: 25. januar 2012
NAPHA-leder Trond Hatling
MOT NASJONALE FØRINGER: -Blir turnuser det viktigste og ikke hvilke behov brukerne har? Det er helt motsatt av hva Stortinget og Regjeringen legger opp til, sier NAPHA-leder Trond Hatling i et intervju med Adresseavisen 25. januar. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

-Turnuser viktigere enn brukernes behov?

-Turnuser viktigere enn brukernes behov?

Store bofellesskap er ikke et svar på Stortingets klare føringer om at kommunene skal gi mennesker med psykiske lidelser et verdig og godt tilbud, sier NAPHA-leder Trond Hatling i et intervju med Adresseavisen 25. januar.

Hatling etterlyser en faglig begrunnelse for hvorfor stadig flere kommuner har valgt å bosette personer med psykiske lidelser i store bofellesskap, i stedenfor i mindre boligenheter som ikke er institusjonspreget.

Mot nasjonale føringer

-Bærebjelken i opptrappingsplanen var mestring, tilrettelegging for selvstendighet og normalisering; en tilpasning til et mest mulig normalt liv. Store bofellesskap er ikke et svar på Stortingets klare føringer om at kommunene skal gi denne målgruppen et verdig og godt tilbud, sier Hatling til Adresseavisen 25. januar.

Opptrappingsplanens virkemidler

Hatling understreker at Opptrappingsplanen for psykisk helse, som startet i 1999 og varte til 2008, hadde to hovedvirkemidler: Bygge opp et sterkt kommunalt tilbud, og samtidig endre spesialisthelsetjenesten. Behandling i store institusjoner skulle i langt større grad skje i distriktpsykiatriske senter (DPS) i nært samarbeid med det kommunale tilbudet, skriver Adresseavisen.

Hatling viser også til at Opptrappingsplanen hadde en klar parallell til ansvarsreformen for utviklingshemmede, som trådte i kraft i 1991.

Sak fra Namsos

Adresseavisen-saken 25. januar tok utgangspunkt i en sak fra Namsos i Nord-Trøndelag, der mennesker med psykiske lidelser og utviklingshemming bor tett på hverandre i et stort bofellesskap.

Hatling har vanskelig for å se at dette er i tråd med den nasjonale satsingen, og spør om dette er noe kommunen har valgt, eller om det er beboernes ønske.

-Kan fungere for noen

-Faglig kan det fungere for noen brukere. Jeg er mest redd for omfanget av at store bofellesskap blir den primære måten å dekke behovet på, sier NAPHA-lederen.

-Kommunal reinstitusjonalisering

Han karakteriserer utviklingen med økt bruk av store bofellesskap som kommunal reinstitusjonalisering, og mener det er uttrykk for et kommunalt innsparingsbehov.

-Blir turnuser det viktigste og ikke hvilke behov brukerne har? Det er helt motsatt av hva Stortinget og Regjeringen legger opp til, påpeker Hatling.

-Må øke ressursene

Han etterlyser en debatt om kommunal økonomisk forvaltning og forholdet til den enkelte brukers behov og ønsker. Overfor Adresseavisen påpeker han at det i Opptrappingsplanen ble satt av penger til 3400 boliger, og at det i 2008 var bred enighet om at dette ikke var tilstrekkelig.

-For å komme videre må staten øke ressursene til denne målgruppen. Vi må lære av feilene og ikke gå i samme retning på den vei som ansvarsreformen synes å være, sier Hatling.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen