Publisert: 26. september 2012
NAPHAs Samhandlingskonferanse 2012 - 2
ØNSKER VELKOMMEN: Helle Wessel Andersson (t.v. øverst), ansvarlig for konferansen og NAPHAs koordingering av samhandlingsprosjektene, og resten av NAPHA-teamet som arrangerer konferansen: Stefanie Görner (t.h.øverst), Gaute Strand og Gretha Evensen.

Vitamininnsprøytning for samhandling!

Vitamininnsprøytning for samhandling!

Deltakere fra de 58 samhandlingsprosjektene møtes på årets konferanse om samhandling, arrangert av NAPHA. I Oslo 27.-28. September.

NAPHA gleder seg til å ta i mot rundt 150 konferansedeltakere som jobber med å utvikle gode modeller for samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Disse kommer!

Programmet er spekket med foredragsholdere: Arnhild Lauveng, Trond Hatling, Lisbeth Slyngstad, Magne Sellereite, Petter Bugge, Stein Jonny Valstad, Bjørn Alterhaug, Jon Pål Inderberg, Lars Linderoth, Bror Just Andersen og Bente Arntzen med flere.

Torsdag vil blant annet by på tre ulike blikk på samhandling sett fra henholdsvis brukernes, spesialisthelsetjenestens og kommunenes perspektiv. Fredag er hovedtemaet utfordringer og forutsetninger for samhandling.

Satsning på samhandling

Helsedirektoratet satser på utviklingen av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller og 185 kommuner er nå involvert i tilskuddsordningen, som skal stimulere til samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Målet er å gi et bedre tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. NAPHA er kontaktinstans for prosjektene.

Inspirasjon

Et inspirasjonshefte om samhandling med relevant fagstoff og reportasjer fra prosjektene er under produksjon. Dette vil også bli nærmere presentert på konferansen.

Utfordrende samhandling

-Hvordan få en samarbeidsavtale mellom ulike aktører til å fungere i praksis? Hvilke virkemidler tar prosjektet i bruk for å få det til?

Dette er spørsmål som blir belyst også i en masteroppgave med tittelen Bærekraftige relasjoner. Helle Wessel Andersson, faglig rådgiver i NAPHA omtaler masteroppgaven i innlegget "Brobyggeren" i Notodden publisert på Psykiskhelsearbeid.no i dag. Dette er anbefalt lesning.

Velkommen til konferanse! NAPHA.nos lesere får nyhetssaker fra konferansen underveis.

 

 

Samhandling, Gardermoen 27.-28.September 2012
  • Konferanse for samhandlingsprosjektene
  • Arrangør: NAPHA 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen