Publisert: 28. september 2012
Lars Linderoth, overlege ved Bærum DPS
LEGE SOM NÅ JOBBER UTE:-Tiltak ute i kommunene har et fantastisk potensiale til å kunne få til endringer hos folk, sier Lars Linderoth.

-Jeg endret arbeidsform

-Jeg endret arbeidsform

Da overlege Lars Linderoth gikk over fra å jobbe i allmennpraksis og ved døgnavdeling til en jobb ved poliklinikk, ble det et vendepunkt..

-Som lege er jeg lært opp i å drive utredning og behandling alene inne på kontoret mitt. Da jeg skiftet type jobb, innså jeg virkelig verdien av å jobbe ute. I samarbeid med kommunen, og der pasientene bor, sier Lars Linderoth.

Linderoth er overlege ved Bærum DPS. Han har også vært med på å utvikle ROP-retningslinjene, som finnes både som trykt publikasjon og i elektronisk form. I dag, 28. September holdt han foredraget Utfordringer og forutsetninger for god samhandling NAPHAs konferanse om samhandling, på Gardermoen.

-Dette var lærerikt for meg

Etter å ha jobbet åtte år i allmennpraksis og fire år ved døgnavdeling, begynte Linderoth i ny jobb ved poliklinikk.

-En stor forandring var at jeg fikk så mye mindre informasjon enn jeg var vant til. På en helt annen måte en før måtte jeg suppleres med informasjon av andre - før, under og etter at pasienten kommer til meg, forteller Linderoth.

Samarbeid ble altså helt vesentlig.

Verdien av samhandling

Lindroth trekker frem et eksempel på effekten av tettere samarbeid med de kommunale tjenestene, den gangen på Tøyen i Oslo.

-En gutt vi hadde forsøkt å hjelpe i flere år ved døgnbehandling, uten positivt resultat, opplevde et vendepunkt etter at vi begynte å samarbeide med de kommunale tjenestene, forteller Linderoth.

Det skjedde en endring, situasjonen bedret seg, gutten fikk blant annet en egen leilighet og fikk det generelt bedre. Resultatet skyldtes det gode samarbeidet mellom flere, mener Linderoth. 

-At vi klarte å få til en endring for denne gutten, skyldtes i stor grad kontakten jeg hadde hatt med personalet i kommunen, ikke min egen kontakt med gutten, sier han.

Spinn-off-effekt på Tøyen

-På Tøyen greide vi også å bygge opp et DPS som utviklet tjenestene sine nedenfra. Vi samarbeidet tett med kommunen, sier Lars Linderoth.

Kommunen var f.eks. med i planarbeidet, og dette ga positivt utfall.

Et eksempel er det som skjedde i kjølevannet av at et nytt tiltak ble opprettet, en bolig med base og seks brukerstyrte senger.

-Etter å ha sett hvordan vi strukturerte dette, og etter å ha sett det fungere, våget kommunen å satse videre. Spinn-off-effekten av det vi satte i gang ble stor, sier Linderoth.

Samhandlingsutfordringer

-Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har for lite kunnskap om hvordan hverandres tjenester er organisert og drives i det daglige, mener Linderoth likevel.

I foredraget skisserte han noen grunnleggende forutsetninger for samhandling:

  • Kjenne organiseringen av tjenesteapparatet i kommunene og spesialisthelsetjenesten og hvilke lover og forskrifter som regulerer dem.
  • Vitehvordan mennesker henvises til de ulike tjenestetilbudene
  • Vite hvem som har ansvar for hva
  • Kjenne til våre egne og andres muligheter og begrensninger
  • Utvikle et felles språk
  • Samarbeide tett på alle nivå

 Les også fra samhandlingskonferansen:

-Flytt ressursene til kommunen

-Færre skjema i Ålesund

-Relasjonen er grunnlaget

Vitamininnsprøytning for samhandling

 

 

 

 

NAPHAs konferanse om samhandling 2012

27.-28. September, 2012 på Gardermoen

Arrangør: NAPHA

Deltakere fra samhandlingsprosjektene som NAPHA er kontaktinstans for.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen