Publisert: 26. oktober 2012.   Endret: 12. januar 2021
F.v. Ann-Inger Leirtrø, Eva-May Rygh, Kristin Haave og Arve Forbord.

-Ikke oss og dem

-Ikke oss og dem

Gjennom egne ambulerende veiledningsteam og tett samarbeid med kommunene om enkeltpasienter, ønsker DPS Stjørdal i Nord-Trøndelag å bidra til at flere får hjelp der de bor og slipper innleggelse.

-Vi ønsker å skape en kultur der det ikke er noe oss og dem, men et vi, når det gjelder kommune og spesialisthelsetjeneste. Det synes jeg vi er i ferd med å få til, sier leder ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Stjørdal, Ann-Inger Leirtrø.

Hjelp der folk bor

DPS Stjørdal får rundt 760 henvisninger per år. Målet er at flere av disse skal få hjelp der de bor.

-Mange som kommer hit, som for eksempel en del mennesker med angst og depresjon, kunne fått hjelp på et langt tidligere tidspunkt der de bor. Det vil både være mye bedre for dem selv ved at de slipper innleggelser, og frigjøre ressurser hos oss til å gi bedre hjelp til dem som trenger mest spesialisert hjelp, mener Leirtrø.

To vellykkede grep

Derfor har DPS Stjørdal de siste to årene tatt to grep de mener har vært vellykket:

-Vi har etablert et tett samarbeid om rundt 30 enkeltpasienter med den største av de seks kommunene i vårt nedslagsfelt, som er Stjørdal med over 22 000 innbyggere. Vi sitter også i et felles fagteam sammen med kommunen, innen rus og psykiatri. Overfor de fem andre kommunene, som er mindre kommuner, har vi laget et team som reiser ut fire ganger i året til hver kommune for å gi dem veiledning på bestilling fra kommunene selv, sier Leirtrø.

Veileder mange tjenester

Teamet som besøker de fem småkommunene ledes av samhandlingskoordinator og psykiatrisk sykepleier ved Stjørdal DPS, Arve Forbord.

-Vi er tre i teamet. En psykiater, en sosionom og meg. Vi veileder både kommunal psykisk helsetjeneste, ansatte på skoler, i barnehager og innen pleie- og omsorgstjenestene. Vi har faste datoer, og kommunene bestemmer selv hvilken veiledning de vil ha, sier Forbord.

Vinn-vinn-situasjon

Målet er å skape en vinn-vinn-situasjon på tre plan:

  • Å øke kunnskapen om psykiske lidelser og forebygging i ulike kommunale tjenesteledd.
  • At folk i størst mulig grad får hjelp der de bor, og før situasjonen deres forverres slik at de trenger å legges inn.
  • At de som legges inn på DPS Stjørdal er de med størst behov for spesialisert hjelp.

-Fungerer veldig bra

Dagrun Aursjø er psykiatrisk sykepleier i Selbu kommune i Sør-Trøndelag. Kommunen har 4000 innbyggere. De har så langt fått tre besøk av Arve Forbord og hans veiledningsteam fra DPS Stjørdal. 

-Jeg synes det fungerer veldig bra. Vi har faste veiledningsdatoer gjennom året. Før teamet kommer til kommunen, så sender jeg ut en mail til helse og sosial, og til skole og barnehager. De sender tilbakemelding til meg om hva de trenger råd om, så sender jeg en bestilling til veiledningsteamet, forteller hun.

Gamle og unge

Fordi psykisk helseteam har en fast dag i måneden der de møter team fra andre kommuner i regionen sammen med ansatte fra DPS Stjørdal, tenker Aursjø at besøkene fra veiledningsteamet først og fremst er for de øvrige tjenestene.

 -Vi har brukt det mest til veiledning om psykisk helse for personell på sykehjem, i hjemmetjenesten og for lærere på skolen, sier hun. 

Skepsis i starten

Hun forteller om en viss skepsis i starten.

-Det var i starten en viss skepsis til at noen skulle komme og fortelle oss hvordan vi skal jobbe. Men tilnærmingen fra veiledningsteamet har vært en helt annen. De har gitt tjenestene våre trygghet ved å fortelle at de allerede gjør veldig mye bra, og samtidig gitt gode tips om hvordan ting kan gjøres annerledes, forteller Aursjø.

-Mye angst og depresjon

Hun ser at veiledningen gir de ansatte i kommunen nyttig kunnskap. 

-Blant eldre møter man mye angst og depresjon, både blant hjemmeboende og beboere på sykehjemmet. I det daglige er det mye fokus på stell og den typen basisbehov. Gjennom veiledningen lærer de ansatte om hvordan de skal hjelpe folk som sliter psykisk også, sier Aursjø.

Tips om atferdsvansker

Også lærere ved skolene har hatt god nytte av besøkene fra veiledningsteamet fra DPS Stjørdal.

-De har fått gode tips om hvordan man skal gripe an atferdsvansker for eksempel. Økt kunnskap om dette hjelper de ansatte i ulike tjenesteledd til å jobbe forebyggende, mener hun.

Egen hastetelefon

Foruten den oppsøkende virksomheten, har DPS Stjørdal opprettet en hastetelefon som leger, psykiatriske sykepleiere og andre i kommunene kan ringe til om de har akutte spørsmål.

-Jeg går med den telefonen fra 8-16 hver dag. Etter det er det sykehuset i Levanger man kan ringe til, forklarer Arve Forbord.

Sykdomslære og kognitiv terapi

Senteret har også fått midler til å starte noe de kaller Sokrates-prosjektet, som blant annet skal tilby undervisning både til fagfolk og brukere i sykdomslære og kognitiv terapi.

-Vi ønsker også å styrke kunnskapen og bevisstheten om psykiske lidelser i befolkningen generelt, og har kontaktet lokalavisa her i Stjørdal med tanke på å få en fast spalte om psykisk helse, sier Ann-Inger Leirtrø.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen