Publisert: 28. november 2012.   Endret: 19. september 2016
Ingrid Bjørkman (t.h.) og Unni Sveaas Hovde i Bærum kommune.

STOR RESSURS: -Når gitte forutsetninger er på plass, så beskrives Medarbeidere med brukererfaring som en veldig stor ressurs, forteller Ingrid Bjørkman (t.h.). Hun har skrevet mastergrad om denne satsingen i Bærum kommune. T.v. Unni Sveaas Hovde, leder for Psykisk Helse avdeling Vest i Bærum kommune. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Bærum satser på brukererfaring

Bærum satser på brukererfaring

Positive erfaringer med utdanning av medarbeidere med brukererfaring, og med klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Dette var blant det NAPHA ble presentert for under et besøk i Bærum kommune nylig.

-Bærum kommune er langt framme i utvikling av fagfeltet psykisk helsearbeid. De både evaluerer og forsker på sin egen praksis, og gir veldig gode tjenester, mener faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.

NAPHA-besøk

Nylig besøkte hun og to andre ansatte fra NAPHA Bærum kommune, for å lære om hvordan de jobber med blant annet å involvere brukerne i utviklingen og kvalitetssikringen av psykisk helsetjenester.

Brukererfaring på arbeidsplassen

Blant annet har Bærum valgt å prioritere utdanning av Medarbeidere med brukererfaring, såkalte MB-ere. En ny masteroppgave, som tar for seg kollegers syn på hva som gjør brukererfaring nyttig på en arbeidsplass, var blant det NAPHA fikk høre om.

-Vi var ikke forberedt på at det var så positiv omtale av MB-ere. Når gitte forutsetninger er på plass, så beskrives det som en veldig stor ressurs, forteller Ingrid Bjørkman, en av forfatterne av masteroppgaven.

Bærere av håp

Bjørkman har sammen med Kristina Pettersen skrevet masteroppgaven, basert på en kvalitativ studie.

Studien viser at MB-ere fungerer som bærere av håp gjennom erfaring fra egen bedringsprosess. De er også ofte mer direkte og uttalt i forventningene til brukeren enn andre ansatte er, noe som gir positiv utvikling hos brukerne. Relasjonen mellom en MB-er og en bruker er også ofte mer likeverdig, noe som gir større potensial for dynamikk og vekst, ifølge studien.

Tjenestemottakeren som ressurs

En ny rapport, som viser at det har vært nyttig å bruke Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i Bærum kommune, ble også presentert. KOR er en praksis som hjelper hjelperne å holde fokus på relasjonen og samarbeidet med brukerne. KOR gir også brukerne en mulighet til å si fra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok.

Rapporten fra Bærum trekker blant annet frem disse nyttige erfaringene:

  • KOR er et verktøy som hjelper brukerne med å avklare hvilken hjelp de ønsker. Å bruke denne kunnskapen som et utgangspunkt for hjelp  -  hva vi gjør, hva vi snakker om, har vært positivt.
  • Det er spennende å måle om det skjer forandring.
  • Det er nyttig å få tilbakemeldinger som bidrar til justering av hvordan vi jobber. KOR bidrar til å gi brukerne et bilde av egen utvikling.

Les nærmere omtale på psykiskhelsearbeid.no: KOR i Bærum

IMPONERT AV BÆRUM: Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter kor fit feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen