Publisert: 21. mars 2013
Elisabeth Backe-Hansen
KRITISK PRISVINNER: -Det mangler et livsløpsperspektiv i arbeidet med barn og unge. Som institusjon, barnevernskontor eller avdeling blir man ofte tvunget til å se mer på økonomiske rammebetingelser og statistikk enn på barnets beste. Igjen må man ha ”lille Per” i sentrum, sier prisvinner Elisabeth Backe-Hansen. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Fikk Psykologprisen for innsats for barn

Fikk Psykologprisen for innsats for barn

Psykolog Elisabeth Backe-Hansen er tildelt Den store psykologprisen 2013, for sin sentrale rolle i utviklingen av barnevernet i Norge gjennom snart 40 år.

-Årets vinner av Den Store Psykologprisen har hatt stor og avgjørende betydning for profesjonalisering av barnevernfeltet gjennom mange år, sa leder av Stortingets helse- ogomsorgskomité, Bent Høie, da han overrakte prisen 20. mars.

40 års innsats

Elisabeth Backe-Hansen begynte å jobbe i barnevernet i 1974, som én av to psykologer i hele landet. Hun har hele tiden kombinert praktisk arbeid med forskning, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av barnevernet i Norge.

-Enten så blir du fascinert av å jobbe med barnevern, eller så blir du det ikke, sier hun til Psykologforeningens nettside.

Lav status

Juryen fremhever at hun alltid har vært systematisk, grundig og faktaorientert i en virksomhet som har vært regnet som lavstatus i samfunnet og tidvis utskjelt i den offentlige debatt.

Backe-Hansen var sentral i opprettelsen av Barnevernets utviklingssenter, og har i en årrekke undervist, holdt foredrag og veiledet både psykologer og andre yrkesgrupper. Hun er blant de norske forskerne som har skrevet mest om barnevernfaglige spørsmål.

Hun jobber i dag som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

-Må ha ”lille Per” i sentrum

Hun mener at barnevernet sliter med å gripe inn i tide, og bidra til at barnevernets barn og unge får en verdig voksentilværelse der de kan delta i sivilsamfunnet.

-Det mangler et livsløpsperspektiv i arbeidet med barn og unge. Som institusjon, barnevernskontor eller avdeling blir man ofte tvunget til å se mer på økonomiske rammebetingelser og statistikk enn på barnets beste. Igjen må man ha ”lille Per” i sentrum, sier Backe-Hansen.

Ung pris

Psykologprisen ble første gang delt ut i 2011. Norsk Psykologforening og testleverandør Pearson Assessment står bak prisen. Tidligere vinnere er Per Isdal og Arne Holte.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen