Publisert: 11. oktober 2013
Erfna Solberg og Siv Jensen - presenterte regjeringserklæringen
I KOMMUNENE: Kompetanse, forebygging og lavterskeltilbud i kommunene er noe av det en Høyre-Fremskrittspartiregjeringen vil prioritere innenfor psykisk helse, i følge erklæringen Erna Solberg og Siv Jensen la frem denne uken. (FOTO: C.F. Wesenberg)

Psykisk helse i regjeringserklæringen

Psykisk helse i regjeringserklæringen

-Psykisk helse er omtalt på lik linje med somatikk. Det er i seg selv viktig, sier Trond Hatling, leder i NAPHA. Les om politikken som blir relevant for psykisk helsearbeid i kommunene.

NAPHA har lest Sunnvolden-plattformen regjeringeserklæringen etter at den ble presentert av partene i det kommende regjeringssamarbeidet mandag denne uken. Dette blir spesielt relevant for vårt fagfelt:

Lavterskel og forebygging

Erklæringen legger vekt på at psykisk helse lenge har blitt nedprioritert i helsetjenesten. Behovet for å styrke arbeidet med forebygging og lavterskeltiltak er stort.

-NAPHA er enige i dette behovet. Satsninger som Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester og Rask psykisk helsehjelp, blir eksempler på viktig tidlig innsats. Det samme gjelder å ivareta og bygge ut allerede eksisterende lavterskeltilbud, som for eksempel dagsentre og andre viktige tiltak som vi nå ser er utsatt for nedprioritering, sier Trond Hatling, leder i NAPHA.

Kompetanseløft

NAPHA merker seg spesielt at den nye regjeringen ser de ansatte som helsetjenestens viktigste ressurs og sier den vil gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i  kommunehelsetjenesten. I erklæringen står det at Samhandlingsreformen skal sikre god kompetanseoverføring, robuste fagmiljøer og tilstrekkelig kapasitet.

-Det er en sammenheng mellom Samhandlingsreformen, som legger mer ansvar over på kommune, og økt kompetanse for å kunne realisere den. NAPHA jobber med kompetanse og styrking av lokalt psykisk helsearbeid.  Blant annet gjør vi kunnskap tilgjengelig og vi deltar i fagutvikling lokalt, understreker Hatling.

Del av folkehelsearbeidet

Psykisk helse skal inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

-Dette punktet er viktig i seg selv fordi psykisk helse er den delen av folkehelsearbeidet som har fått minst oppmerksomhet og prioritet til nå.

Flere punkter

I kapitlene Helse og omsorg og Kommunal kan du også lese at:

  • For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi.
  • Regjeringen vil øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen, og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distriktpsykiatriske sentre.

Les hele regjeringserklæringen: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

 

TROND HATLING, leder i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen