Publisert: 31. oktober 2013
Bent Høie (H), Stortingets helse- og omsorgskomite (2)
NY HELSEMINISTER: Bent Høie (H). FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

Lover øremerking til lokalt psykisk helsearbeid

Lover øremerking til lokalt psykisk helsearbeid

Helseminister Bent Høie lover at regjeringen vil øremerke penger til kommunene for å bygge ut tilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer - spesielt for å få et bedre tilbud med psykologer i kommunene.

Uttalelsen kom i et intervju med Dagsrevyen  tirsdag, i forbindelse med offentliggjøringen av en ny SINTEF-rapport. (innslaget starter 5:35 ut i sendingen)

Ny SINTEF-rapport

Rapporten anslår at hver fjerde innleggelse i psykisk helsevern kunne vært unngått om ulike kommunale tilbud hadde vært etablert og utviklet.

Bygge ut lokalt

Høie sier i et annet Dagsrevyen-innslag samme dag (sjette innslag i sendingen), at regjeringen vil bygge ut tilbudet i kommunene.

-Men så er det og viktig at ikke tilbudet i spesialisthelsetjenesten bygges ned raskere enn man får gitt et tilbud i kommunene. Derfor vil regjeringen gjeninnføre regelen om at veksten innen psykiatri og rus hver for seg skal være høyere enn innen somatikk i helseregionene, uttaler Høie.

-Øremerking viktig bidrag

Generalsekretær i organisasjonen Mental Helse, Bjørn Lydersen, er svært glad for at helseministeren lover øremerkede midler til kommunene for å styrke det psykiske helsearbeidet.

-Så lenge kommunene skal løse sitt ansvar for psykisk helsetilbud kun med frie midler, ser vi at utviklingen ikke blir som ønsket. Dessuten blir det stor forskjell fra kommune til kommune når det gjelder hvilket tilbud som gis. Øremerking av midler vil være et viktig bidrag til å stimulere til satsing i alle kommuner, sier Lydersen til Mental Helses nettside.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen