Publisert: 28. november 2013
Karin Gravbrøt
VEIEN VIDERE: Karin Gravbrøt fra Helsedirektoratet la frem myndighetenes føringer og satsinger innen rus- og psykisk helse. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Skal styrke det lokale psykiske helsearbeidet

-Skal styrke det lokale psykiske helsearbeidet

-Det kommunale psykiske helsearbeidet og DPS-ene skal styrkes, og regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, er planlagt gjeninnført, sier Karin Irene Gravbrøt i Helsedirektoratet.

ACT- og Samhandlingskonferansen 2013

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen