Publisert: 20. februar 2014
Nattarbeid COLOURBOX4225861
PSYKISK RISIKO: Studier indikerer at risikoen øker hvis det ofte arbeides lange uker.

Nattarbeid og lange økter påvirker psyken

Nattarbeid og lange økter påvirker psyken

En ny litteraturstudie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt peker på sammenhenger mellom arbeidstid og helse.

24 prosent av norske arbeidstakere (over 570.000 ansatte), jobber i turnus eller skift. Dette er en økning på tre prosent siden 2009. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennomført en litteraturstudie for å for å få oversikt over hva forskning forteller om sammenhengene mellom spesielt skiftarbeid, nattarbeid og helse.

Psykiske konsekvenser

Flere store nettaviser, som vg.no  vektlegger konsekvensene i form av b.la hjertesykdom, men Aftenposten.no skriver om en sykepleier, som sier at hun fikk sosial angst og depresjon av sykehusjobben.

Oppsummeringen av rapporten på www.stami.no sier dette om psykiske helsekonsekvenser:

 

 • Det er fortsatt er klare indikasjoner på at det er negative psykiske effekter knyttet både til lange arbeidstider og til nattarbeid. Nyere studier indikerer at risikoen øker ytterligere hvis det ofte arbeides lange uker.

 

 • Søvnforstyrrelser er vanligste konsekvens av endret døgnrytme, og er den enkeltfaktor som har størst betydning for de problemer skiftarbeidere har. Tidlig start på morgenskiftet, og hyppige lange arbeidsuker øker risikoen.

 

 • Ny forskning bekrefter tidligere funn av at lange arbeidsøkter og skiftarbeid, særlig med
  nattarbeid, kan føre til nedsatt funksjon med påfølgende økt risiko for
  feilhandlinger. Holdepunktene er styrket for at både lang
  arbeidstid, nattarbeid og roterende skift påvirker sikkerhet og gir økt
  risiko for skader/ulykker i arbeidslivet.

Men, det er ingen store endringer i konklusjonene fra 2008-rapporten, skriver www.stami.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen