Publisert: 06. november 2014
David Clark, professor ved University of Oxford, England

EVIDENSBASERT BEHANDLING I ENGLAND: David Clark forteller at myndighetene krevde evalueringer av effekten av satsningen IAPT. Det fikk de. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

-Viktig at nyutdannete terapeuter får lære av de erfarne!

-Viktig at nyutdannete terapeuter får lære av de erfarne!

På Schizofrenidagene i Stavanger i dag la professor David Clark fra University of Oxford fram resultater og anbefalinger basert på forskning på IAPT (Rask psykisk helsehjelp).

Forskning på IAPT-tjenester og IAPT-satsningen i Stor-Britannia viser at behandling fra erfarne terapeuter virker best.

-Det er viktig at terapeutene med mindre erfaring får lære av de erfarne. De må få følge dem i praksis og observere hvordan de faktisk jobber, f.eks. i samtaler med pasientene, sier David Clark, professor ved University of Oxford.

  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp (en variasjont av IAPT ) i Norge. Behandlingen tar utgangspunkt i kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. 

I sitt foredrag Improving Access to Evidence Based Psychological Treatment: Lessons from the English under Schizofrenidagene i Stavanger i dag, la David Clark fram resultater og anbefalinger basert på forskning på IAPT-satsningen i Stor-Britannia.

IAPT-tjenester basert på lav terskel og stegvist behandlingsprinsipp finnes i dag over hele landet. Nettsiden iapt.nhs.uk  gir oversikt over alle tjenestene lokalt. I følge en rapport fra 2006 fikk en svært liten del av befolkningen evidensbasert behandling. I dag får mange flere hjelpen de trenger. 96,8 % har fullført behandling med scoringer. 45 % oppnår bedring.

7-årig nasjonal plan

-Måloppnåelse har grenseløs politisk betydning, mener Clark. Han understreker betydningen av å kunne dokumentere overbevisende, å utvikle og følge nasjonale retningslinjer, bry seg om økonomi, snakke med politikere og økonomer, og prøve på nytt og på nytt.

-Resultatene etter første år, førte til politisk støtte fra Gordon Brown og Alan Johnsen. Disse støttet en 7-årig nasjonal plan. De første tre årene ble finansiert med 300 millioner pund og de neste fire årene (2011-2015) med 400 millioner pund, forteller Clark.

En revolusjon innen psykisk helse

David Clark mener en av de viktigste utfordringene fremover blir likestilling av somatiske og psykiske lidelser, spesielt med tanke på ressurser og finansiering.

Han ønsker utvidet satsning på typen lett tilgjengelige evidensbaserte tjenester:

-IAPT bør videreføres til behandling av ikke bare lettere psykiske lidelser, men også til behandling av alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni, sier Clark.

Han mener også at barn vil ha stor nytte av tilnærmingen, som han kaller en revolusjon innen psykisk helse.

-Implementering!

En annen stor utfordring å ta tak i fremover, er opplæring og trening av behandlere. Clark sammenligner med det somatiske helsefeltet, der tjenestene raskere tar opp i seg ny kunnskap og metoder som virker:

-Når det er bevist at ny medisinsk teknologi eller metoder innenfor for eksempel kirurgi fungerer, er det helt vanlig med trening og opplæring av kirurgene for at dette skal bli tatt i bruk på operasjonsstuene. Innenfor psykisk helse, derimot, i alle fall i Stor-Britannia, er det langt fra noen automatikk i at nye metoder drilles inn, til tross for at vi har dokumenterte resultater og evidens, sier Clark. 

Målet er et psykisk helsetilbud som i større grad gjør folk bedre.

Schizofrenidagene, 5.-7.november

Europas største, faste tverrfaglige psykiatrikonferanse - et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Arrangører: Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med RKBU Vest, Sola DPS, Jæren DPS, BarnsBeste, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Klepp kommune, Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, SEPREP, Rådet for Psykisk Helse, Klubbgata Legesenter og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Rogaland).

Se programmet

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen