BrukerPlan

Publisert: 29. mai 2015.   Endret: 22. juni 2021

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.  

BrukerPlan - temabilde

Fagstoff om: BrukerPlan
  • Sist publiserte (25)
  • Nyheter (9)
  • Praksiseksempler (2)
  • Foredrag (1)
  • Video (1)