Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 5

Siste nytt

Gutt med hodet i hendene på skoletrapp
Unge eksperter på utenforskap Ekspertpanel av ungdom som står i fare for å falle ut av skole og jobb gir råd til psykisk helsetjenester i Østfold.
Hilde Nøkleberg og Berit Hjorthen
Brøt isolasjon med selvhjelpsgruppe Berit Hjorthen strevde med depresjon, var ofte alene og lukket seg mye inne i seg selv. Gjennom en selvhjelpsgruppe kom hun seg ut av isolasjonen.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

A capp og Grete
Helse og mening framfor sykdom Å legge vekt på positive handlinger og utforske hva som gjør livet verdt å leve er i tråd med en salutogen forståelse. I motsats til å fjerne risikofaktorer og dårlige betingelser.
Klosterhagen hotell
relasjon
-Her er det faktisk hele meg som er på jobb I en studie fra Universitet i Agder rapporterer ansatte innen psykisk helsearbeid om viktigheten av å bruke personlige erfaringer i profesjonelle relasjoner.