Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 20

Siste nytt

Rigmor Galtung trist/glad
Når pårørende blir utslitte Min mor holdt på å bli alvorlig syk av omsorgsbelastningen første gang jeg ble psykisk syk. Helsevesenet må gjøre mer for pårørende.
gdanskworkers
20 000 skritt med omsorg Mikosz Korytowski, psykolog, og Paulina Pacyga, pedagog, tråler daglig gatene i Gdansk for å hjelpe hjemløse mot et bedre liv.
2456523 ung
-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere Bydel Gamle Oslo begynte med Rask Psykisk Helsehjelp sensommeren 2015. Erfaringene viser at deltakerne får en vesentlig nedgang i symptomtrykk.
Snekker
32 millioner til IPS og Jobbmestrende oppfølging Frem til 31. mai kan kommuner og helseforetak søke midler til tiltak rettet mot å få mennesker med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer ut i ordinært arbeid.
6944061 vegg
Behov for mer forskning på bostedsløse i Norge En rapport fra Folkehelseinstituttet ser på effekt av boligprogrammer og case management på bostedsløshet og bostabilitet blant personer som er, eller står i risiko for å bli, bostedsløse.