Publisert: 02. oktober 2018.   Endret: 03. desember 2018

ORDFØRER ÅPNET NYTT ROS-SENTER: Juni Raak Høiseth og Anne Benschop har jobbet hardt på frivillig basis for å få etablert ROS i Trøndelag. Nå har senteret fått lokaler og Marte Østli Johansen er ansatt for å drive rådgivingssenteret og koordinere innsatsen fra de frivillige. 

ORDFØRER ÅPNET N...

Nytt rådgivningsenter om spiseforstyrrelser åpnet

Nytt rådgivningsenter om spiseforstyrrelser åpnet

Etter fem år med mye og frivillig innsats åpner ROS rådgivingsenter for spiseforstyrrelser i Trøndelag. Fra før har den landsdekkende organisasjonen sentre i Hordaland, Rogaland og Oslo og Akershus.

-Det ligger enorm innsats fra frivillige bak etableringen av det nye senteret, sa Irene Kingswick, generalsekretær i ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser. 

24. september åpnet ROS sine nye lokaler i Trøndelag. 

ROS tilbyr støtte, råd og veiledning til de som har en spiseforstyrrelse eller er pårørende til noen som har det. Det er et lavterskel tilbud som er gratis og ikke krever henvisning. 

Ville vært en støtte

-Hvis det hadde vært et slikt sted for meg før jeg kom inn i behandlingssystemet, ville jeg kanskje ha kjent at jeg hadde mye mer støtte og forståelse enn det jeg følte at jeg hadde på den tiden, forteller Anne Ruth Benschop. 

Benchop har vært med på å starte ROS i Trøndelag. Hennes egen erfaring med  spiseforstyrrelse i ungdommen kommer til nytte. 70% av de som arbeider (både frivillige og ansatte) i ROS har egenerfaring. 

Individuell rådgiving

Fra før har den landsdekkende organisasjonen ROS senter i Bergen, Oslo og Stavanger. Det er en brukerorganisasjon og 70 % av de de ansatte og de frivillige har egenerfaring.

Juni Raak Høiseth har jobbet hardt for å drive det nye senteret fra nærmest ingen ting til åpne dører og driftsmuligheter også i Trøndelag.

-Inntil nå har vi verken hatt lokaler eller ressurser for å kunne drive individuell rådgivning, forteller Raak Høiseth. 

Samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjeneste

I tillegg til tilbud om samtaler, arrangerer senteret temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag. 

Marte Østli Johansen startet som frivillig i mars. Siden mai 2018 har hun vært ansatt som senterleder:

-Vi vil videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, men også med kommunen. Det forebyggende arbeidet er viktig for oss, så dette blir en veldig viktig prioritering fremover, sier Østli Johansen. 

Kommer etter 

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, åpnet senteret offisielt. Hun var opptatt av kommunens mål om å samarbeide mer og bedre med frivillig sektor. 

-Spørsmålet er om vi har klart å følge godt nok opp med lavterskeltilbud rundt problematikken mat, kropp og selvfølelse, sa Rita Ottervik. 

Ottervik ville ikke love noe på vegne at helseforetak eller kommune enda, men roste ROS i Trøndelag for å ha plassert seg på kartet, og antydet at Trondheim gjerne ville være på høyde med andre store byer som har et slikt tilbud. Selv kjenner hun likemannsarbeid fra sin tidligere stilling i Handicapforbundet. 

-Det er viktig for de det gjelder og pårørende å ha et sted å gå til, sa hun. 

Kropp og følelser  

Vakre, spretne fiolintoner fra Manna Fenes fylte lekent de nye koselige lokalene i bryggerekkene i Trondheim. Melankolien og den vanskelige balansegangen mellom steminger fikk også plass da Juni Raak Høiseth leste fra sin poetiske bok, November. 

Psykiater Finn Skårderud holdt foredraget «Den sosiale kroppen» og pekte på hvor dårlig kroppskontroll fungerer som håndtering av komplekse følelser. Han ønsket oss også bort fra de vanlige karakteristikkene.

Til og med helsepersonell beskriver ofte de som lider av spiseforstyrrelser som sterke, sta og manipulerende. 

-Det handler mye mer om frykt og angst, ofte for det sosiale, og det bør vi snakke om, sa han. 

Skulle man være redd, virker atmosfæren ved ROS og blant menneskene der motsatt. 

 

 

 

ORDFØRER RITA OTTERVIK foretok offisiell åpning av ROS Senter for spiseforstyrrelser i Trondheim 24.septebmer, 2018.
Juni Raak Høiseth,Anne Benschop og Marte Østli Johansen ved ROS Trøndelag.

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap lavterskeltilbud nyheter video

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen