Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 40, 2018

NAPHA-TV er i gang. Denne uken får du en ny nyhetsreportasje i videoformat: Vi var tilstede da et nytt rådgivingssenter om spiseforstyrrelser åpnet. 

Siste nytt

Juni Raak Høiseth, Anne Ruth Benschop og Marte Østli Johansen ved ROS Trøndelag
Nytt rådgivningsenter om spiseforstyrrelser åpnet Etter fem år med mye og frivillig innsats åpner ROS rådgivingsenter for spiseforstyrrelser i Trøndelag. Fra før har den landsdekkende organisasjonen sentre i Hordaland, Rogaland og Oslo og Akershus.
Hilde Hem (daglig leder) og Eskil Skjeldal (seniorrådgiver) i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Anbefalinger fra Toppmøtet 2018 om barn som pårørende Samarbeid på tvers av profesjoner, og ha gode rutiner for oppfølging. Det er en av fire klare anbefalinger fra årets Toppmøte om psykisk helse og rus med tema barn som pårørende.

Fire av disse artiklene handler om Mestringstilbudet i Trondheim kommune som er med i NAPHAs nye hefte om lavterskeltilbud:

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

F.v. Johannes Kyvik, Hilde Fredriksen, Ann-Kristin Søndreli, Eli-Anne T. Willard og Berit Dahle.
Bredt tilbud med lang åpningstid –Vi har en visjon om at vi skal være best i landet på rus- og psykisk helsetjenester.
Kristin Hjertø, klinisk sosionom Mestringstilbudet, Trondheim
Én telefon inn til 18 ulike tilbud 2000 personer ventes å ha kontaktet Mestringstelefonen i 2018. Fra den loses mennesker med lettere psykisk helse- og rusplager videre til rask hjelp fra 18 ulike lavterskeltilbud i Mestringstilbudet i Trondheim.
Harald Sundby, fastlege i Trondheim
Fastlegene hovedporten inn til psykisk helsehjelp Over halvparten av dem som får lavterskel psykisk helsehjelp av Mestringstilbudet i Trondheim, hører om tilbudet gjennom fastlegene.
Reidun Hobbesland og Arnfinn Gullbrekken
Lærer folk å mestre sinne – Det å vite at vi utgjør en forskjell, er vår drivkraft, sier Reidun Hobbesland og Arnfinn Gullbrekken. De driver sinnemestringskurs som del av Mestringstilbudet i Trondheim.
Leilighet
Endret livskvalitet av å bli boligeier Opplever bedring i livskvalitet og psykisk helse etter flytting fra leid kommunal bolig til egen eid bolig.