Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 49 og 50

Siste nytt

Folkemengde
Lav tillit til psykisk helse- og rusbehandling blant folk flest 76 prosent av befolkningen har inntrykk av at psykisk helsetjenestetilbudet er «veldig dårlig», «ganske dårlig» eller «både og», viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Ryied al-Baldawi
God hjelp til familier som strever med tilpasning i et nytt land Å se at et familiemedlems traumer berører resten av familien, og å komme tidlig inn, er nøkler for å hjelpe familier som strever med tilpasning i et nytt land.
Karen Skretting Hovlid
Får IPS-tilbud i hele fylket Etter gode resultater med å få mennesker med psykiske problemer og rusutfordringer ut i ordinær jobb i en del av fylket, utvider Sogn og Fjordane nå sitt IPS-tilbud til alle 26 kommuner.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Ressurstjenesten tre ansatte
Vold i nære relasjoner – samarbeid gir bedre tilbud Psykisk helse- og rustjenesten i Molde kommune, Ressurstjenesten, har over flere år vært opptatt av å gi et godt tilbud til personer som har opplevd vold i nære relasjoner.
Opptak psykologer 2018 Dag 2 Startbilde
Opptak fra Psykologer i kommunene 2018 - Dag 2 Nasjonal nettverkssamling Se opptak av alle foredragene fra dag 2 av konferansen med temaet Psykisk helse og livskvalitet - psykologers arbeid med folkehelse i kommunene 14. og 15. november. Klikk og hold markøren nederst i høyre hjørne av bildet for å se meny med foredragene enkeltvis.
Bjørg Tryti (t.v.) og Eli Joltun
Hjelper unge i overgangen til voksenlivet Ressursteam 15–24 i Øvre Eiker kommune jobber oppsøkende med unge i fare for å falle ut av skole eller jobb.
Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022
Bredt samarbeid om selvmordsforebygging i Bergen Bystyret i Bergen har vedtatt en ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Nært samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, helseforetaket, kompetansesentrene og foreningen LEVE blir viktig for å gjennomføre den.