Publisert: 12. april 2019.   Endret: 11. april 2019
Kompetansemiljøer bærer bord sammen under innflytning

FLYTTER INN SAMMEN for å ta felles løft for bedre tjenester innen psykisk helse, somatikk og arbeid. FRA VENSTRE: Mads Johansen (IPS metodeveileder Kaph), Ronny Olsen (Utdanningsrådgiver, Kaph), Beate Brinchmann (leder Kaph), Bernt Ole Hansen ( leder HelseiArbeid poliklinikk), Marianne Moland (IPS jobbspesialist Bodø kommune), Grete Mosand (IPS jobbspesialist NAV Bodø), Lene Hellesvik Hansen (IPS Ressurssenter), Kristin Vinje (fysioterapeut, HelseiArbeid poliklinikk) , Cathrine Moe (forsker Kaph/Nord Universitet), Stein Kjetil Moe (Kommunepsykolog Bodø kommune), Kristn Salomonsen (psykologspesialist, HelseiArbeid poliklinikk), Vivian Hammertrø (IPS jobbspesialist NAV Bodø). FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no  

Samler kompetansemiljøer for å hindre utenforskap

Samler kompetansemiljøer for å hindre utenforskap

-Jeg tror ikke det er noen andre steder i landet der man har denne typen samlokalisering, sier Bernt Ole Hansen i tiltaket HelseiArbeid i Bodø.

Fem større kompetanse-og behandlingsmiljø innen psykisk helse, somatikk og arbeid flytter sammen i det de kaller Helse- og arbeidssenteret. Målet er å gå sammen om å hindre utenforskap fra skole og arbeidsliv.

-Få ned siloene

-Man snakker om å få ned siloene. Dette er å få ned siloene rent fysisk. Å få ned siloene er lett å si at man skal, men vanskelig å få til når man sitter på hver sin haug, mener kommunepsykolog Stein-Kjetil Moe.

De fem miljøene som samlokaliseres er HelseiArbeid (tidligere Raskere tilbake hvor tilbudet i hovedsak er for personer med angst, depresjon og muskel- og skjelettlidelser), representant fra NAV arbeidslivssenter, representant for IPS ressurssenter i NAV Nordland, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH), samt Rask psykisk helsehjelp dersom Bodø kommune får midler til å opprette et slikt team.

-Ved å være i samme lokaler kommer vi i en mye bedre posisjon til å utvikle metoder som gjelder for hele målgruppen, det vil si både mildere til mer alvorlige psykiske helseproblemer, samt de som har somatiske plager. I tillegg kan vi få til helhetlige pasientforløp, og for eksempel skape felles gruppetilbud til pasientgruppen med angst og depresjon, sier Bernt Ole Hansen i HelseiArbeid. 

-Holde folk i virksomhet

Beate Brinchmann i KAPH peker på at man får en kompetanseoverføring, og at samlokaliseringsprosjektet samtidig skal forskes på.

-Vi har forskerkompetanse her, som skal brukes til å forske på om det vi gjør er nyttig eller ikke. For eksempel om folk kommer tilbake i jobb etter behandling her, sier hun.

Bernt Ole Hansen trekker frem at flere faggrupper sammen kan gjøre utredninger av brukere.

-Vi ønsker en samtidig utredning, i stedet for monofaglig utredning. Vi vil ha inn for eksempel lege, psykolog og fysioterapeut samtidig, og også representanter fra utdanning og NAV. Da kan vi holde folk i virksomhet mens vi hjelper dem med den psykiske eller fysiske lidelsen, sier han.

Fysisk og psykisk overlapp

Han viser til at det er en betydelig overlapp mellom de store brukergruppene som har størst antall sykemeldinger.

-Muskel og skjelettlidelser og psykiske helseplager er viktige årsaker til sykemeldinger, og ofte henger de to faktorene sammen, sier han.

-Banebrytende

Beate Brinchmann mener samlokaliseringen vil gjøre at man lettere kan samhandle på tvers av systemer og etater.

-Vi vil ut fra alvorlighetsgrad på problemene sammen se om det er kommunen eller sykehuset som skal involveres, og hvordan vi skal samhandle med både skole, arbeidsliv og NAV. Her kan vi gjøre slike vurderinger sammen, og gjensidig veilede hverandre. Det er i praksis vanskelig når man ikke er samlokalisert, mener hun.

Hun synes også det er viktig å koordinere satsingene innen arbeid og helsefeltet, om dette er Rask psykisk helsehjelp, IPS eller HelseiArbeid.

-Samarbeid med NAV er viktig i alle disse satsingene. Vi må jobbe sammen, samtidig og helhetlig for å oppnå gode resultater for pasientene våre, hevder Brinchmann.

Randi Røed Andersen fra Helsedirektoratet er entusiastisk på vegne av prosjektet.

-Dette er banebrytende og nyskapende, mener hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen