Kurs i åpen dialog og nettverksmøter

Kurset er et tverrfaglig tilbud og vender seg til fagpersoner og erfaringskonsulenter i helse- og sosialfeltet, som vil opparbeide kompetanse til å møte mennesker i kriser og andre problemsituasjoner, både individuelt og sammen med nære pårørende / sosialt nettverk.
Tid og sted

Bergen

19. september kl 09:00 - 20. september kl 15:30

Arrangør:
Haukeland Universitetssjukehus ved Kronstad DPS og Avdeling for rusmedisin, i samarbeid med Fjell kommune, inviterer til kurs i Åpen Dialog (Open Dialogue, OD) og nettverksmøter høst 2019 - vår 2020.

Kurset går over ti dager høst- og vår 2019-2020. Datoene for samlingene høst 2019 blir:

Samling 1:                19.-20. September

Samling 2:                15. oktober

Samling 3:                14.-15.november

Datoer for vårsemester vil bli klare innen oktober 2019.

Pris: Gratis deltakelse.

Påmelding: Påmelding skjer innen 1. september til per.halfdan.nilsen@helse-bergen.no. Begrenset antall plasser!

Se teaser og kursplan for mer informasjon

Relevante artikler:

Ingen treff...