Publisert: 18. september 2019.   Endret: 26. september 2019
kr sund

AKTUELT: Housing First-arbeidere fra 14 kommuner var til stede på samlingen i Kristiansund nylig. Helsedirektoratet, Husbanken og andre interessenter fra kommunene var også til stede. Møtet med Sam Tsemberis (litt t.v. i lyseblå skjorte) ga mye inspirasjon. (FOTO: Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth/ NAPHA)

- Norske Housing First- program har gått fra å være gode til supre

- Norske Housing First- program har gått fra å være gode til supre

- Her i Norge gjør dere en fantastisk jobb med å se sammenhengen mellom boliger og tjenester, sier grunnleggeren av Housing First, Sam Tsemberis.

Tsemberis grunnla organisasjonen «Pathways to housing» i USA i 1992 og har utviklet Housing First-metoden, som det nå satses på i Norge. Han var til stede på en coaching-dag for norske Housing First-team i Kristiansund forrige uke.

- Det er utrolig spennende at dere i Norge lanserer den offensive tanken om at målet er null bostedsløshet, sa Tsemberis.

- For 10-15 år siden snakket vi ikke om ar man kunne ha en slik visjon. Da handlet diskusjonene om hvordan vi best kunne hjelpe denne sårbare gruppen, og hvordan antallet på hjemløse kunne reduseres.

Housing First er recovery

De deltakende kommunene kom med ulike case på dagen, som ble diskutert i plenum. Tsemberis fikk høre at Housing First-team i Norge tar tak i problemer som økonomisk rot, og oppretter kontakter med andre instanser i hjelpeapparatet.

-Når vi spør deltakere som blir med i prosjektet om hva de ønsker seg av hjelp, er ofte dette det de trenger aller mest. Dere tar dere også tid til å grave frem ressurser og talenter, som kanskje har ligget brakk en stund. Ut i fra dette er jeg trygg på at Norske Housing First-program i høyeste grad ivaretar Housing First som et recovery-program, konstaterte Tsemberis.

Gode samarbeidsavtaler

Han påpekte at mange lurer på om Housing First-team, må være rendyrkede FACT eller ACT-team. Til dette sa han:

-Bygg på de team dere allerede har. I Norge er tilgjengeligheten til andre tjenester gode, og dere er først og fremst et bindeledd til disse. Men sørg for å ha gode samarbeidsavtaler i orden.

Samarbeid med private utleiere og arbeidsgivere

-Et annet tips er at dere inviterer inn andre samarbeidspartnere til treffpunkt. Uten samarbeid med blant annet private utleiere og arbeidsgivere, stagnerer arbeidet.

-Å finne gode boliger er starten, men så må muligheter for arbeid, aktivitet og inkludering i nabolaget på plass. Ikke vær redd for å invitere inn nye deltakere i møtene deres, sier Tsemberis.

Opplæringsprogram bør på plass

Læring og trening er et annet punkt Tsemberis anbefaler at Housing First team i Norge ser mer på.

 - Dere er allerede godt i gang med å skåre fideliteten, men det er også lurt å se på hvordan dere kan lage opplæringsprogram for Housing First, slo han fast.

- Jeg hører noen team går igjennom prinsippene kontinuerlig på team-møter, og det finnes inspirasjon både på papir og nett for slike aktiviteter.

-Men for å høyne kvaliteten på Housing First, burde et opplæringsprogram være på plass.

«Funcitonal Zero» i Canada

Tsemberis nevnte prosjektet «Functional Zero», som foregår i den kanadiske byen Medicine Hat.

- Siden 2016 har byen jobbet systematisk med Housing First som modell for å få ned antallet hjemløse.  Suksessfaktorene handler om å granske sine egne tjenester, og om de faktisk er gode. Kartlegging av både antall og navn på hjemløse personer i byen Medicine Hat, blir gjort hyppig.

- Prosjektet har flere dimensjoner som går hånd i hånd: Samarbeid med erfaringskonsulenter for å sikre at tjenestene er gode, systematisk opplæring av ansatte, og forankring hos politikere og ledere.

Erfaringskonsulentene i nøkkelposisjon

Housing First-grunnleggeren trakk frem kompetansen til erfaringskonsulentene som viktig.

- Det er ikke noe poeng i å bare grave seg ned i forskning for å få bukt med boligproblematikk, mens helsa til folk bare blir verre. Tenk bredt når det gjelder samarbeidspartnere, både når det gjelder å finne boliger, men også når det gjelder å finne samarbeidspartnere som er viktige i deltakernes recovery-prosess.

- Dere kommer til å bli å bli overrasket over hvor mange som er interessert i samarbeid, for å bidra til visjonen om null bostedsløshet.

Les mer om prosjektet i Medicine Hat:

Kommenter:

Mer om

housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse recovery samhandling erfaringskonsulent nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen