Forskning med Bergen som motor og de mindre kommunene med

Forskning med Bergen som motor og de mindre kommunene med

Forskningskonferanse i Tr.heim / Publisert: 04. oktober 2019.   Endret: 15. oktober 2019

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har ambisjoner om å forsyne tjenestene med mer relevant kunnskap.

Lars Bergesen, rådgiver, Bergen kommune

KOMMUNEFORSKNING I HORDALAND: Rådgiver Lars Bergesen jobber med å rigge til for nyttig forskning. 11 kommuner, en rekke forskningsinstitusjoner og flere rådgivere er med. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).

KOMMUNEFORSKNING I HORDALAND:...
Forskningskonferanse i Trondheim: «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Tid: Foregår i Trondheim, 2.-3. oktober 2019

Arrangører: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Målgruppe: Ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg kan konferansen også være relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Kunnskapkommunenen har vært navnet på et prosjekt, men er også en visjon og et mål. (Illustrasjon: Lysark fra foredrag om Kunnskapskommunen)

Mer om

forskning konferanse hordaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen