Pårørendesamarbeid

Pårørendesamarbeid er en tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte. I helsevesenet står man ofte i vanskelige situasjoner med syke og deres familier. For mange helsepersonell kan dette være sårbart å snakke om, for det handler om hvordan de gjør jobben sin.
Tid og sted

Scandic Solli, Oslo

3. februar kl 09:45 - 4. februar kl 14:00

Et godt samarbeid med pårørende er avgjørende for totalbehandlingen. Konferansen tar opp mange aktuelle problemstillinger, og vil kunne gi mye inspirasjon og læring. Dag 2 er delt i parallellene A) rus og B) eldre.

Arrangør: JobbAktiv

Påmeldingsfrist: Early bird før 15. november 2019

Les mer, se program og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...