Lederkonferansen 2020

Ledelse, kommunikasjon og samhandling er tema for årets konferanse!
Tid og sted

Oslo kongressenter, Youngsgate 21 (ved Youngstorget)

6. februar kl 08:45 - 7. februar kl 14:00

Arrangør: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

For emr informasjon, program og påmelding se HER

Utdrag fra programmet:

  • Helseministerens budskap til ledere i helsetjenesten
  • Mitt liv som leder både i og utenfor politikken Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien LMI
  • Ledelse i endring - hvordan møte forandringene og hvordan lykkes Lisbeth Sommervoll, Vestre Viken HF
  • Kommunikasjon i krise Halvor Molland, Norsk Hydro
  • Ledelse i krise Håkon Warø, Heimevernet
  • Tjenestedesign for fremtiden – hvor går vi digitaliseringsminister Nikolai Astrup
  • Ribera Salud - samhandling og integrerte tjenester, Alberto de Rosa og Santiago Delgado
  • Hva tenker OUS og bydel Bjerke om samhandling og integrerte tjenester etter besøk hos Ribera Salud? Pasientens helsetjeneste – har vi sett tilsvarende hos Ribera Salud?
    Kari Skredsvig, Oslo universitetssykehus HF og Bovild Tjønn, Oslo kommune, bydel Bjerke

Relevante artikler:

Ingen treff...