Viktig å hindre koronasmitte blant rusmiddelbrukere

Viktig å hindre koronasmitte blant rusmiddelbrukere

Koronakrisen / Publisert: 26. mars 2020.   Endret: 30. juli 2020

Personer med ruslidelse er en ekstra sårbar gruppe for koronasmitte og Covid19-sykdom. Nytt informasjonsmateriell gir råd til både helsepersonell og rusbrukere selv om smittevern.

sprøyte overrekkes, hender, sollys gjennom port, gult

UTSATT GRUPPE: Personer med ruslidelser er i en spesielt utsatt gruppe, både når det gjelder smittespredning og sykdom i forbindelse med koronapandemien. Her er info til helsepersonell og rusbrukere. (FOTO: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

UTSATT GRUPPE: Personer ...
THOMAS CLAUSEN er professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (FOTO: UiO).

Mer om

nyheter koronakrisen korona-krisen.og.psykisk.helsearbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen