Kurs om erfaringskonsulentrollen (psykisk helse og rus)

Dette er en invitasjon til webinar til Erfaringskonsulent - Erfaring som profesjon.
Kurset vil i høst bli tilbudt som et webinar på 4 samlinger som vil gå over 4 uker.
Oppstart er torsdag 27.august.
Tid og sted

Webinar

27. august 2020 kl 09:00 - 28. desember 2020 kl 16:00

Arrangør: KBT, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Kurset Erfaringskonsulent - Erfaring som profesjon er spesielt egnet for ledere og ansatte i kommuner som har ansatt, eller vurderer å ansette, erfaringskonsulenter.

Bakgrunn

Veilederen i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (Sammen om mestring) anbefaler å ansette erfaringskonsulenter for å styrke brukerperspektivet i tjenestene, samt for å fremme en recoveryorientert praksis. Tilskuddsordningen “Kommunalt rusarbeid” prioriterer ansettelse av erfaringskonsulenter, eller personer med brukererfaring.

Tilskuddsordningen “Kommunalt rusarbeid” prioriterer ansettelse av erfaringskonsulenter, eller personer med brukererfaring.

Men hvordan skal en slik rolle fylles i praksis, og hvordan kan den enkelte kommune realisere dette?

Dette er bakgrunnen for at vi har utviklet dette kurset. Spørsmål som blir drøftet blir for eksempel:

  • Hvordan skal gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver.
  • Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjeneste.
  • Erfaringer i norge.
  • Integrasjon av nye roller i tjenesten.

Se nettside for program og detaljer.

Nettside

Påmeldingsskjema

Relevante artikler:

Ingen treff...