Folkehelsekonferansen 2020

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen. Den er den største av sitt slag i Norge og en viktig møteplass for alle som er engasjert i folkehelse.
Tid og sted

Scandic Lerkendal, Trondheim

28. oktober 2020 kl 11:00 - 30. oktober 2020 kl 15:15

Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.

I 2020 arrangeres hovedkonferansen i Trondheim 29. og 30. oktober i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU og Folkehelseinstituttet.

Onsdag 28. oktober er satt av til forkonferanser.

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...