Sørsamisk helsekonferanse Røros 2021

Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere i sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Tid og sted

Røros hotell, Røros

10. november 2021 kl 09:00 - 11. november 2021 kl 16:00

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere deg til samisk helsekonferanse på Røros.

Årets seminar: Tema den første dagen er «Fornorskning – konsekvenser for helse» der Sannhets- og forsonings-kommisjonen orienterer om status og tiltak, sammen med ulike foredrag fra brukerperspektivet. Den andre dagen er temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse. Seminaret starter med lunsj den første dagen, og avsluttes til kl. 1500 den andre dagen. Vi kommer til å følge nasjonale råd i forhold til smitteverntiltak av Covid-19, og vil ha en fortløpende vurdering av om seminaret kan avvikles som planlagt.

Seminarets hovedmål: Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:       

  • Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
  • Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
  • Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe: Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid. Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Paul Bendik Jåma, Johan Martin Stenfjell og Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Påmeldingsfrist: 4. oktober

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...