Publisert: 13. april 2010.   Endret: 23. juni 2020
Trond Hatling

MÅLGRUPPE: NAPHAs viktigste målgruppe er ansatte i kommunene, sier NAPHA-leder Trond Hatling. Foto: Frida Holsten Gullestad.

- Fortsatt fagutvikling viktig

- Fortsatt fagutvikling viktig

10 år med opptrappingsplan er over. Det er slutt på øremerkede midler til psykisk helsearbeid. Fagfeltet blir en del av diskusjonen om hva som skal prioriteres i kommunene. Bak lurer finanskrise og en stram kommuneøkonomi. – Vi må ikke bli defensive. NAPHA vil stimulere til videreutvikling av fagfeltet i kommunene, sier leder Trond Hatling.

I åra med opptrappingsplan har det vært en formidabel utvikling på fagfeltet, og det er utviklet mye god lokal praksis. Vi mangler imidlertid systemer for læring på tvers. Kunnskapen er ofte spredt og vanskelig å få tak i. Gode tjenester og tiltak i f.eks Brønnøysund kan være vanskelig tilgjengelig for de som bor i Sola. Her har NAPHA en viktig rolle å spille ved å få tak i de gode løsninger, som kunnskapsformidler og en partner som kan bistå i læringsprosesser i kommunene, sier Hatling. Vi skal også bidra opp mot FOU-miljøene. NAPHA vil tilrettelegge for at gode prosjekter fra disse miljøene blir anvendbare og lettere tilgjengelig for kommunene. Viktige læringsarenaer vil være nettverk, både geografiske og tematiske, og det arbeides med å utvikle en nettbasert kunnskapsbase. Vår ambisjon er at denne på sikt skal være stedet en søker i for å få oppdatert og anvendbar kunnskap om psykisk helsearbeid. En nettbasert kontaktdatabase er også snart på plass. Denne vil blant annet gi oversikt over ressurspersoner og -miljøer på feltet, både geografisk og tematisk.
NAPHA vil også synliggjøre hvordan feltet utvikler seg etter opptrappingsplanen. Vi kommer blant annet til å bruke rapporteringssystemene aktivt for å formidle utviklingen i det psykiske helsearbeidet . Sånn sett ønsker vi også å ha en vaktbikkje-funksjon, for å bidra til at feltet får den oppmerksomhet brukerne av tjenestetilbudet fortjener.

Hvem er NAPHA til for ?
- Vår viktigste målgruppe er ansatte i kommunene på psykisk helse-feltet. Vi ønsker å være nyttige for de som arbeider på feltet rundt omkring i kommunene. Andre målgrupper er brukere, FOU-miljøer, andre kompetansesenter, mediene og det administrative og politiske leddet i kommunene. Og målsettingen med det vi gjør er at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser skal bli bedre. Det er også en av grunnene til at vi har ansatt folk med brukerkompetanse i NAPHA. Vi vil som et ledd i dette også arbeide for et nært samarbeid med brukersentra og brukerorganisasjoner.

Hva er det viktigste for NAPHA nå ?
- Det er å få på plass alle ansatte slik at vi blir et funksjonelt senter. I løpet av våren skal vi flytte inn i nye lokaler i Statens Hus i Trondheim. Vi bruker også mye tid på eksterne relasjoner. Det er viktig for oss å vite noe om forventninger og få innspill fra personer og miljøer vi skal samarbeide med. Vi jobber f.eks med å etablere geografiske nettverk mellom kommuner, og da har vi kartlagt hva som fins av nettverk rundt omkring i landet fra før. Det kan se ut som bildet er svært variert; i noen områder fins velfungerende nettverk, i andre er det ikke-eksisterende. Vi skal skjele til det som fins av nettverk fra før, men mye taler for at det kan være lurt å etablere en nettverksstruktur som tar utgangspunkt i DPSenes opptaksområde. Arbeidet med etablering av geografiske nettverk vil skje i samarbeid med rådgiverne hos Fylkesmennene og Kommunenes Sentralforbund.

Hvilke forventninger har kommunene ?
Vi ønsker å være nyttige for kommunene, sier Hatling videre. Derfor ser vi fram til en dialog for å få vite noe om forventninger til oss. Hva trenger de ? og hvordan ønsker de at vi skal arbeide ? Likedan vil vi gjerne høre hva kommunene selv kan bidra med og hvordan de vil bidra. Vi må også ta i betraktning at Kommune-Norge er mangfoldig. Små kommuner har kanskje spesielle utfordringer innenfor det psykiske helsearbeidet nettopp fordi de er små og fagmiljøene er sårbare, mens det i de større kommunene kan være andre problemstillinger og utfordringer, sier Hatling.
Vi setter pris på at vi blir kontaktet , og så langt går det an å få tak i oss på telefon, mail og via nettsted. (Se kontaktinformasjon under.) Til høsten etablerer vi de første geografiske nettverkssamlingene for kommunene, og vi vil etter hvert møte alle norske kommuner gjennom nettverkene. Det gleder vi oss til. Men for at vi skal treffe riktig i forhold til behovene er innspill og bidrag fra kommunene svært viktige for oss, avslutter Trond Hatling. .

Tlf NAPHA: 73 59 68 00

E-post: kontakt@napha.no
Nettside: www.napha.no

Kommenter:

Mer om

nyhetsarkiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen