Publisert: 20. oktober 2009
Lokalpsykiatri
LOKALPSYKIATRI: I et lettlest hefte oppsummeres det 12 år lange prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen. Foto: Frida Holsten Gullestad.

Bergen har oppsummert

Bergen har oppsummert

Prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen har i perioden 1997 - 2008 opprettet rundt 300 boenheter for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Et lite og lettlest hefte oppsummerer erfaringene.

- Heftet forteller historien om et utviklingsarbeid som har vart i 12 år, sier prosjektleder Audun Pedersen. I stedet for å lage en tung rapport ønsket vi å oppsummere på en lettlest og kortfattet måte. Derfor ble det et hefte på rundt 60 sider med korte kapitler om de ulike sidene ved prosjektarbeidet. Heftet inneholder også mange flotte bilder av kunstneren Pål Akerø fra Bergen. Han begynte å male ved Amalie Skrams Hus i 2001. Etableringen av dette huset som er et slags kulturhus, er en del av prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen. 

Ut av institusjonene
Lokalpsykiatri i Bergen er et omfattende prosjektsamarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen for personer med alvorlige psykiske lidelser. Hovedfokus har vært å etablere nye og egnede botilbud til mennesker som har bodd lenge på institusjon. Det er etablert bolig til rundt 300 personer ved prosjektets slutt. Det er også utviklet nye tjenester innen arbeid og studier i samarbeid med NAV, og en rekke nye kultur- og fritidstilbud. Flesteparten av tiltakene er finansiert av Staten gjennom Opptrappingsplanen. Mange andre kommuner har vært på studietur og sett på botilbudene i Bergen, og de er blitt brukt som modell av Helsedirektoratet. 
- Det jeg er mest fornøyd med er at vi har fått jobbet mye med kvalitet i de tiltakene vi har satt i gang. Det vi har skapt er blitt verdsatt, sier Pedersen og viser til flere brukerundersøkelser som er blitt gjennomført underveis med gode tilbakemeldinger. Vi har også reist en del og sett på hva de har gjort i andre land. Vi har hentet ideer og knyttet kontakter. Samtidig har vi fått anledning til å formidle våre erfaringer på en rekke konferanser og seminarer.

Stabil styringsgruppe
Å finne fram til et felles perspektiv er et suksesskriterium i et samarbeidsprosjekt som dette. Styringsgruppen har bestått av nøkkelpersoner fra Bergen kommune, Helse Bergen, NAV og Mental Helse. 
- Det har vært en handlekraftig gruppe med dyktige fagfolk. I en periode hvor det ellers har vært mye omorganisering og endring, har vi klart å beholde en nokså stabil styringsgruppe med lite utskifting. Det har betydd mye for prosjektet, sier Pedersen. 

Ikke i mål
Pedersen sier det fortsatt er mange utfordringer som gjenstår selv om prosjektet er avsluttet. 
- Vi har ikke klart å opprette botilbud til alle. Det er fremdeles ca 25 personer som venter på passende bolig av de som har bodd lenge på institusjon. Dette har sammenheng med at vi ikke lenger har øremerkede midler fra Staten nå når Opptrappingsplanen er avsluttet. 
Prosjektlederen i Bergen har flere betraktninger rundt Opptrappingsplanen: - Det har vært helt nødvendig med en øremerking av penger, men en bieffekt av de statlige finansieringene er at lokale politikere ikke har behøvd å drøfte prioriteringer mellom psykisk helse og andre områder på 10 år. Nå er det en jobb å gjøre med å få forståelse for at det fortsatt er udekkede behov, sier Pedersen. 

Prosjekt Lokalpsykiatri i Bergen vil bli avløst av nye samarbeidsmodeller innen de psykiske helsetjenestene. 

Du kan laste ned heftet  her.

Lokal_Psykiatri03

PROSJEKTLEDER: - Heftet forteller historien om et utviklingsarbeid som har vart i 12 år, sier prosjektleder Audun Pedersen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen