Publisert: 11. februar 2010.   Endret: 24. juni 2020
Min hverdag-Overhalla-1

POSTMØTE: Alle ansatte i psykiatritjenesten samlet til postmøte. Foto: Bente Brauten.

Min hverdag - Overhalla

Min hverdag - Overhalla

Bente Brauten er både fagleder for psykiatritjenesten i kommunen og psykiatrisk sykepleier ved Helsestasjonen. Hun beskriver sin mangfoldige arbeidshverdag i NAPHAs stafett "Min hverdag".

Mandag morgen er det hyggelig å møte kollegene mine igjen etter helga. Vi starter ofte med en kopp te og en prat om helgas skiføre, Korslaget og andre viktige opplevelser fra helga. Stillingen min er delt mellom psykiatritjenesten og helsestasjonen i kommunen. Jeg er fagleder for psykiatritjenesten, er primærkontakt for noen voksne brukere med psykiske plager og jobber med forebygging på helsestasjonen, i tillegg til at jeg følger opp barn og unge med psykiske plager og deres foreldre. Avdelingene ligger vegg i vegg i helsesentret i Overhalla, og vi har en felles kaffekrok der avdelingene har det mye trivelig i lag. 

Registrering 
Etter en felles start er det kontorarbeid som venter. Jeg har fått ei liste over "mangler"i Iplos-registreringa vår, og det må være i orden før rapporter skal kjøres ut fra sentralt hold. Dette arbeidet er slett ikke lystbetont ! Hovedårsaken er at Iplos-registreringen etter min mening er svært dårlig tilrettelagt for brukere av psykiatritjenesten, og behovskartleggingen gir ikke et reelt bilde på hvilke og hvor mye tjenester brukerne har behov for. 

Etter dette har jeg en avtale med en voksen bruker som er svært deprimert og sliter med lav selvfølelse. Vi har hatt kontakt i mange år. I perioder når vedkommende er bedre, avslutter vi kontakten. Når det blir vanskelig igjen, tar han kontakt. Vi har samtaler ca en gang i uka.   

Kontortid på ungdomsskolen
Hver mandag har jeg kontortid på ungdomsskolen i kommunen fra 11.30-14.00. Det er viktig for helsesøster og meg å ha god kontakt med elevene der. Vi ønsker at skolehelsetjenesten er godt kjent og lett tilgjengelig for ungdommen. Vi har undervisning hvert år på ungdomsskolen, bl.a. i forbindelse med opplæringsprogrammet "alle har en psykisk helse". I 8.klasse gjennomfører vi individuelle samtaler - helsesirkel. 
Etter at kontortida på skolen er over, har jeg en avtale med ei ung mor. Hun er blitt henvist til meg fra jordmor. Hun er gravid og har et eldre barn som har en del utfordringer. Nå opplever mor at hun er redd og bekymret for framtida, hun ønsker noen å prate med. 

BAPP-gruppe
Dagen avsluttes i nabokommunen Namsos. Der har vi 3.samling med barna som deltar i BAPP-gruppe (forebyggende kurstilbud til barn og unge) denne våren. 6 livlige barn møter opp i alderen fra 8 til 12 år. Alle har en mamma eller pappa som har psykiske problemer eller rusproblemer, og de har mange spørsmål, mye energi og behov for å bli sett av voksne. I kveld er vi 3 voksne her. Å være gruppeleder i BAPP er artig, inspirerende, rørende og viktig. Vi tror at vi kan lære barna å kjenne igjen og sette ord på følelser som de har og gi dem litt kunnskap om psykisk helse og hvordan psykisk sykdom eller rusproblemer kan prege hverdagen for hele familien. Gjennomføring av BAPP-gruppen er et samarbeid mellom Namsos og Overhalla kommune, og vi er tilknyttet et nettverk ved BUP-avd. Sykehuset Levanger. Der møter vi andre "bappere" 2 ganger i året og utveksler erfaringer og inspirasjon i arbeidet. Veldig bra.

Rundt 100 brukere
I psykiatritjenesten er vi 6 ansatte med litt forskjellig stillingsstørrelser. Stikkord for tjenesten er tilgjengelighet, ingen ventetid, brukermedvirkning, engasjement og selvstendighet. Vi har ca 100 brukere. Noen få har tjenester daglig mens kanskje de fleste møter oss en gang hver 14.dag. De fleste henvendelsene kommer fra fastlegen, men "alle" kan henvise til oss. Mange av brukerne våre tar kontakt selv. Tjenesten vår er etter hvert godt kjent i kommunen. Det viser også undersøkelsen som ble gjennomført for tre år siden.
Siste tilvekst til tjenesten er rusforebyggingskoordinator, en stilling som er delfinansiert gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. 
Nye utfordringer akkurat nå er oppstart av Sampro, Individuell plan elektronisk. Vi har en ambisjon om at flere av brukere med sammensatte behov skal ha IP ved hjelp av nytt verktøy.

Samarbeid gir nye muligheter
Samarbeid på tvers av kommunegrenser er et satsingsområde både sentralt og i vår region. Vi har etablert samarbeid med kommunene i Midtre Namdal, og vi har allerede merket at dette gir oss flere muligheter til å etablere nye tilbud (eks. BAPP). Flere gruppetilbud er under planlegging. 

Dagsenter
Mental Helse driver et dagsenter som kommunen "sponser" med lokaler, daglig leder og noe midler til drift. En av medarbeiderne i psykiatrititjenesten har hovedansvar for kontakt og samarbeid med dagsentret. Psykiatrisk hjelpepleier som har mye energi og ikke er "omakreidd" som vi sier på trøndersk (betyr: ikke redd for å ta i et tak), har ansvar for turgruppe og andre former for sosial trening.  En psykiatrisk sykepleier har hovedansvar for rus og oppfølging. Videre har en hovedansvar for tjenester til eldre og samarbeid med hjemmetjenesten og institusjon. Ellers er ansatte i tjenesten engasjert i flere samarbeidsprosjekt med andre kommuner og psyk.avd. sykehuset Namsos. 

Tabuer brutt
Etter snart 20 år som psykiatrisk sykepleier i samme kommune er det en enorm utvikling jeg har vært med på. Fokus er flyttet fra psykiatri til psykisk helse. Mange tabuer er brutt, og i dag er det ikke flaut og vanskelig å motta hjelp og støtte for sine psykiske plager. Mange har i dag et fokus på hvordan vi styrker vår psykiske helse. Det ligger mange spennende muligheter til samarbeid med barnehager, skoler, frivillige organisasjoner og andre. 
Oppbyggingen av den tjenesten vi har i dag har selvsagt vært helt avhengig av den støtten Opptrappingsplanen har gitt. I dag er vi avhengig av støtte gjennom prosjektmidler. Det oppleves krevende å greie å være med på "alle rundene" for å kunne etablere nye tiltak. Vi trenger i alle fall å bli flinkere til å søke om prosjektmidler!  Videre ser vi at det etterhvert kan bli en utfordring å klare og opprettholde det tilbudet vi har. Kommuneøkonomien er fortsatt stram, og vi er ikke lenger "skjerma" gjennom Opptrappingsmidlene.   

Bente Brauten sender stafettpinnen videre til Brit Margit Heie i Grong kommune.

GlasskunstFraDagsenteret

POSTMØTE: Alle ansatte i psykiatritjenesten samlet til postmøte. Foto: Bente Brauten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen